1 och 3 fas mätning upp till 500A

Hjojohan Okategoriserade

Idealisk lösning för att mäta en eller flera 3-fas kretsar i kommersiella fastigheter eller industribyggnader och liknande system. 
Överensstämmer med ISO 50001 och BREEAM / LEED-normer, Power elec 6 enheten optimerar distributionsmätning i nya och befintliga byggnader.

Power Elec 6 mätenhet är extremt kompakt och strömförsörjer sig självt.
Ingångar är baserade på spänningsingångar för att mäta allmänna elektriska värden energiindex, aktiv effekt) samt alla specifika värden (U,
I, reaktiv effekt, övertoner etc.) för 6 st 3-faskretsar
eller 18 enfaskretsar. 

Enheten överför data via trådbundna IP-nätverk eller trådlösa privata eller offentliga LoRaWAN nätverknätverk.
Power Elec 6, mät upp till 6 st 3-fas grupper
  • Mät upp till 6 st 3-fas kretsar per enhet eller 18 st enfastkretas eller en kombination om du vill.
  • Mäter aktiv, reaktiv och uppenbar effekt, effektfaktor, spänning och strömmar.
  • Mät upp till 63 kV via potentiella transformatorer och 3 * 500A via öppna strömtransformatorer eller Rogowski spolar
  • Noggrannhetsklass 0,5 som standard, klass 0,2s i alternativet
  • Sänder data via ethernet eller LoraWAN
  • Enkel och snabb installation, kraft behöver inte brytas
  • en
Rogowski slingor
Mättransformatorer upp till 1000A