Fler sensorer i Malmö

Hjojohan Okategoriserade

IoT Application and Hardware AB fortsätter utbyggnationen av LoRaWAN sensornätverk i Malmö. Intressant data samlas in på ett nytt och mycket kostnadseffektivt sätt. iot-ab.se har en för Sverige unik kunskap hur man överför IoT sensordata in i ditt befintliga SCADA system som Citect, VA operatör, Cactus, FIX, Regin , Webport, Widequick m.fl. Ring oss och berätta vilka trådlösa sensorer du …

EXTERN ANTENN GÖR SUSEN!

Hjojohan Okategoriserade

Om du t.ex. har monterat en LoRaWAN givare under ett tätt brunnslock, kan det bli problem med radiokontakten om sensorn är långt från gatewayen. För att göra mätningar i avlopp eller i dagvattenledningar rekommenderar vi att prova med att skruva på en extern avstämd antenn, det ökar chanserna att få en bra och stabil uppkoppling

WE MAKE WAREHOUSES AND ROLLING STOCK SMART WITH FREE LORAWAN

Hjojohan Okategoriserade

The Internet of Things (IoT) is the eyes and ears of your supply chain, we provide the future of digital supply chain IoT + AI + RPA. We make Warehouses and Rolling stock Smart with free LoRaWAN IoT application and Hardware AB puts you in control of goods and assets with purposefully built sensor hardware, cloud data analytics, and automation – …