LoRaWAN People Counter

Hjojohan Okategoriserade

The LoRaWAN People Counter is a battery powered sensor for counting people crossing a horizontal line. The counter consists of two parts, an infrared (IR) transmitter part and an infrared receiver part, which always work together. The IR transmitter the infrared signal. The IR receiver is the main part and holds the intelligence and communication with the outside world. Principle …

Överför LoRAWAN data till en PLC

Hjojohan Okategoriserade

XBRIDGE™  Transfer LoRaWAN decoded sensor data directly to your PLC’s using the built-in modbus/TCP protocol. FINALLY! Transfer decoded LoRaWAN sensor data directly to your PLC’s or SCADA system using the built-in modbus/TCP protocol. The XBRIDGE™ gateway is the perfect tool for building a private lorawan network and make a secure bridge between LoRaWAN sensors and your existing automation equipment. You …

20 användningsområden

Hjojohan Okategoriserade

Små och strömsnåla sensorer och nya kommunikationsnät gör det möjligt att få koll på sådant som tidigare var dyrt och klumpigt att övervaka. Driftlarm från tekniska utrustningar som t.ex. belysningscentraler, pumpanläggningar, ventilationsaggregat, värmekablar, rulltrappor etc. Mät och övervaka ström, aktiv och reaktiv effekt på elektriska laster. Mät och övervaka temp, pH, konduktivitet i vatten. GPS positionering av djur, människor, fordon …