IoT – Luft- och vattenövervakning

Hjojohan Okategoriserade

Med smart teknologi som Sakernas internet – Internet Of Things – kan man mäta olika miljöparametrar med olika typer av sensorer för att mäta kvävedioxid, partiklar PM10 och PM2,5, luftfuktighet, temperatur och buller. I städer utsätts människor och natur för halter av föroreningar i både luft och dagvatten. Ibland är föroreningarna över de internationellt satta gränsvärdena. Trafik och stora byggprojekt …

Solcellsdriven LoRaWAN gateway

Hjojohan Okategoriserade

Driv din LoRaWAN gateway med en solcellspanel, kommunicera med SIMkort. Eftersom målet med IoT är att koppla upp alla saker i världen, vill utvecklare utöka räckvidden för LoRaWAN®-åtkomst även till sensorer som används i avlägsna områden. För närvarande har ett antal IoT-användare från dessa områden redan påbörjat sina egna LoRa®-projekt för att förbättra deras områdes jordbruks- och vattensystem. Om du …

IoT radon sensor

Hjojohan Okategoriserade

We present a new cost-effective IoT radon gas remote monitoring system communicating over LoRaWAN, WiFI, SigFox and NB-IoT. The sensor is able to obtain accurate concentration measurements. It can also trigger events to prevent dangerous situations and to warn users about them. Moreover, the proposed solution can activate mitigation devices (e.g., forced ventilation) to decrease radon gas concentration. In order …

Kommuner kan optimera vinterväghållningen: Uppkopplad asfalt

Hjojohan Okategoriserade

I en av våra sydligaste kommuner har chefen för gatukontoret alltid full kontroll på den exakta vägtemperaturen på utsatta vägsträckor – även om han inte fysiskt har kontrollerat och inspekterat kommunens omfattande vägnät. Förklaringen hittas i de 20 st IoT vägsensorer som kommun har installerat sedan i oktober som ett IoT pilotprojekt 2018. Sensorerna hjälper Gatuchefen och hans medarbetare att …