Automatiserad OVK

Johan Stenström Okategoriserade

Automatiserad OVK nominerad till Stora inneklimatpriset 2021 Locum har deltagit i utvecklingen av en helt ny sensorbaserad mätmetod som kan digitalisera och automatisera en stor del av arbetet med OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Den nya metoden gör mätningar dygnet runt och förändrar det traditionella OVK-arbetet från att vara reaktivt till att bli mer proaktivt. Målet är att uppnå ett bra och …