ADU500, löser knepiga larm/loggnings behov i VA-branschen

Hjojohan Okategoriserade Leave a Comment

ADU500, är ett utmärkt verktyg för att enkelt övervaka och samla in data från valfri givare som vippor, regnmätare och flödesmätare e.t.c. Genom att koppla en eller flera ADU500 loggerenheter till ditt befintliga driftdatorsystem skapar du en kostnadseffektiv lösning för att få kontroll och överblick även över mindre anläggningar – sådana som ofta är geografiskt utspridda över stora områden. Ingen anläggning eller mätpunkt är för liten. Mindre pumpstationer, bräddavlopp, inbrottslarm, motorskydd eller flödesmätare är exempel på anläggningar och mätpunkter som du kan ansluta AD500 till. Mätvärden, händelser och larm samlas in och skickas till ert driftdatorsystem. Du kan sedan bekvämt titta på den insamlade datan eller jämföra med all annan insamlad data via kurvpresentationsverktyg online eller i excel, bilder och rapporter.

Med ADU500 och sensorer uppkopplat får du:
• Aktuell sensordata från platser som saknar ström och kommunikation
• Larm och händelseloggning från platser som saknar ström och kommunikation
• Insamlad ADU500 data är din, blanda med data från ditt SCADA system
• Lätt att exportera data till andra beräkningsprogram som t.ex. Excel.
• Nätdrift eller batteri med 5 års livslängd.
• ADU500 logger är strömsnål och IP67 kapslad för att kunna användas i utsatta miljöer.

Lämna ett svar