Automationsgiganten CACTUS utforskar IoT

Hjojohan Okategoriserade

IoT Applikation ad Hardware AB bygger infrastruktur för IoT med LoRaWAN. Vi tillhandahåller en lokal, digital samhällsinfrastruktur med plats för alla mät och loggnings behov

Systemet består av tre komponenter: sensorer, gateways och en nätverksserver. En eller flera gateways tar emot radiomeddelanden från batteridrivna sensorer och vidarebefordrar dem till en central nätverksserver. Servern håller reda på alla gateways, sensorer och meddelanden samt övervakar och styr trafiken. För att kunna kombinera mycket låg strömförbrukning med stora överföringsavstånd har systemet låg överföringshastighet (smalband). Radiotekniken är helt anpassad för IoT och är mycket tålig mot störningar, vilket också bidrar till stora täckningsområden per gateway. Cactus AB vill kunna kombinera traditionella trådade PLC-sensorer med den senaste trådlösa sensortekniken till sina systemkunder inom infrastruktur och VA.

Cactus Eye Sveriges mest använda VA-system berikas med LoRaWAN sensorteknik via leverans från IoT applikation and Hardware AB