Behöver du en sensor-nod med ‘custom’ funktionalitet?

Johan Stenström Okategoriserade

Vi har en hög kompetens när det gäller att tillverka kretskort, kablage och annan elektronik i små och mellanstora serier med hög kvalitet för denna typ av produktion. Vi tillverkar snabbt, med korta ledtider enligt kvalitetssäkrade rutiner på ett kostnadseffektivt sätt tack vare våra erfarna och kunniga medarbetare. Vi kan även tillverka enstaka kretskort och annan elektronik liksom i övrigt i mycket små antal.

Vi har såväl ytmontering med lödugn och våglödning med blyat eller blyfritt som hålmontering. Miljön är ESD-skyddad. Vi kan även lacka eller gjuta in elektroniken, allt efter önskemål.

Vi genomför noggranna funktionstester på hårdvara. I samarbete med vår kund kan vi utveckla testprogram och fixturer. Resultatet från testerna dokumenteras givetvis.

Alla processer styrs i enlighet med SS-EN 9001:2008. Våra processer uppfyller kraven för att tillverka och leverera enheter som är konstruerade i enlighet med RoHS-direktivet. Ständiga förbättringar är ett ledord i vårt kvalitetsarbete.

Prototyper

Vi tillverkar enstaka prototyper eller prototyper i mycket små serier, som 1 – 20 stycken. Ibland krävs att ett projekt genomförs på kort tid och även här är vi en mycket bra samarbetspartner som på ett effektivt sätt kan ta ansvar för såväl konstruktion som komponentinköp och tillverkning på ett seriemässigt sätt med rätt kvalitet. Vi kan ta ansvar för andra delar i projektet som framtagning av emballage, logistik och konstruktion av mekanik. Vi arbetar alltid mycket nära vår kund med ett stort engagemang så att projekten kan genomföras i rätt tid och med avsett resultat. Återkoppling och tät kommunikation är viktiga delar i hela genomförandet. Givetvis tar vi även fram all dokumentation som behövs