BSC-50E, RTU/Datalogger

Behöver du mäta eller logga till exempel temperatur, luftfuktighet, tryck, koldioxid, spänning, ström, el och energi, acceleration, stöt, vibrationer, ljus eller andra parametrar över tid? Vi erbjuder produkter och service av hög kvalitet, mätresultatet får ni som grafisk presentation via vår molntjänst på internet eller så kan du hämta data själv via vårt API. Insamlad data kan exporteras till populära format som t.ex. Excel, PDF, XML, JSON . Våra datalogger modeller för fjärrövervakning kan också sända rapporter och larm via SMS eller e-post. Det ger många fördelar såsom minskade reskostnader och snabbare besked. BSC-50E - Autonom RTU datalogger, oändligt flexibel

GPS

BSC-50E Autonomous RTU

  • Temperaturområde -40 till 65C.
  • Driftsätt med nätadapter och/eller internt litiumjonbatteri
  • 2 analoga ingångar (0-10V/4-20mA), 4 digitala ingångar, och en räkneingång
  • Möjligt att strömförsörja givare
  • Utöka antalet anslutna IO med SD-12 databuss
  • Underhållsfri upp till 10 år beroende på driftsätt.
BSC-50E är en trådlös RTU med data hantering och inställbara larm. Den har väldigt låg energiförbrukning och kan användas i fält upptill 10 år utan att behöva byta batterier.Den är extremt flexibel tack vare sina fyra digitala ingångar, två analoga ingångar och en puls ingång. Detta gör att den lätt kan installeras på redan befintliga hårdvarusystem hos er och kan sköta övervakning av maskindrift. Den kan också förse analoga givare med strömförsörjning.För eldriven apparatur kan BSC-50E kan också drivas av vanlig nätadapter.BSC-50E samlar in data som finns tillgängligt för dig att hämta, via ett api.Dag, vecko samt månadsrapporter kan mejlas till dig. Händelser och larm skickas till en eller flera larmmottagare via sms eller mail.
Ring oss för modelkonfiguration och priser. 0500-6000 22