BSC-50E

Hjojohan DataLogger, RTU


Introduktion
BSC-50E är en ultra-low-power trådlös RTU med dataloggning och alarmerande funktioner. Enheten innehåller ett GSM / GPRS-modem, en seriell RS-232-port, 4 digitala ingångar, 2 analoga ingångar och 3 exciteringsutgångar för drivning av externa omvandlare. En ultra low power mikrokontroller används för larmtillstånddetektering, delsystem aktivering och övergripande systemkontroll. Enheten innehåller en Lithium Thionyl-batteriladdningssystem som håller enheten i drift upp till 10 år!

Funktionallitet
BSC-50E kan drivas av batteridrift eller extern strömförsörjning, ifall extern strömförsörjning försvinner så sker en övergång till batteridrift automatiskt med 100{edbfe352f301579bb332dff86ced542172b0c80ed0c941f0c02cdd1fe307a783} uptime.
Vid batteridrift är endast den låga effektmikrokontrollen vaken. Mikrokontrollern aktiverar det kraftkrävande GSM-modemet i händelse av ett larmtillstånd eller vid periodisk dataöverföring, liksom även andra delsystem som sensorns exciterings- och analoga kretskretsar för sampling av de analoga ingångarna.

Analog ingångsskalning, larmgränser, provtagningsperiod, logghastighet, dataöverföringshastighet säts enligt användarens önskemål. Enheten har en dubbel uppsättning samplings-, loggnings- och dataöverföringshastigheter. Den grundläggande uppsättningen kan ersättas av en alternativ uppsättning på händelsen. Digitala ingångstillstånd, analoga ingångar och motvärden kan användas som utlösningskällor för förändringar i uppdaterings hastighet. Lågt strömförbrukningsläge, följt av frekvent datainspelning och överföring, kan väljas för att passas efter applikationens behov, samtidigt som batterilivslängden maximeras.

Ifall larm utlöses så kan ni få SMS-meddelanden med larmmeddelandet. Meddelanden med mätdata och periodiska statusmeddelanden för att verifiera enhetens tillgänglighet kan ställas in efter ert önskemål. Larmmeddelande texter kan definieras av användaren.

Tänkbara användningsområden

  • BSC-50E är perfekt för att övervaka medelspänningsstationer efter jordfel eller som inbrotts larm
  • Övervaka vatten nivåer i vattentorn
  • Övervaka avloppscentraler undvik översvämmningar med rätt information