Du kommer väl på SMART CITY CONNECTION ?

Hjojohan Okategoriserade

Nu är det bara ett par dagar kvar till Smart City Connection – mötesplatsen för alla aktörer som vill använda LoRaWAN för att driva digitaliseringens möjligheter, här och nu. Genom samverkan tar vi ett viktigt steg mot ett hållbart, säkert och effektivt samhälle. Programmet är fullspäckat med intressanta föredrag om smarta tillämpningar som används idag.
Eventet anordnas i samarbete med LoRa Alliance™ som är en ideell förening med över 500 medlemmar. Alliansen, som drivs av medlemmarna, samarbetar och delar erfarenheter för att främja den ledande och öppna globala standarden för säker IoT-anslutning. Flera svenska och utländska utställare finns på plats och presenterar en mångfald av smarta produkter och lösningar. Se följande sidor för presentation av både talare och utställare samt program.

Nu är det bara ett par dagar kvar till Smart City Connection – mötesplatsen för alla aktörer som vill använda LoRaWAN för att driva digitaliseringens möjligheter, här och nu. Genom samverkan tar vi ett viktigt steg mot ett hållbart, säkert och effektivt samhälle. Programmet är fullspäckat med intressanta föredrag om smarta tillämpningar som används idag.
Eventet anordnas i samarbete med LoRa Alliance™ som är en ideell förening med över 500 medlemmar. Alliansen, som drivs av medlemmarna, samarbetar och delar erfarenheter för att främja den ledande och öppna globala standarden för säker IoT-anslutning. Flera svenska och utländska utställare finns på plats och presenterar en mångfald av smarta produkter och lösningar. Se följande sidor för presentation av både talare och utställare samt program.

think Smart City Connection

En mötesplats för LoRaWAN™ by
Eriksbergshallen, Göteborg
20-21 september, 2018

Adamma Sallah, ansvarig för bevattningsprojekt, Karlstad El-och Stadsnät tillsammans med Teknik och fastighetsförvaltningen
Att hushålla med vatten är ett måste i ett hållbart samhälle. Det vet Karlstad där man har använt LoRaWAN-tekniken och installerat fuktmätare i stadens blomlådor. Risken för övervattning eller uttorkning är minimal då vattningen blir exakt enligt blommans behov! Positivt för miljön, medarbetarna och blommorna.
Cecilia Thorsson, affärsutvecklare, Varberg Energi AB
Tjänster för att skapa ett smart liv är grunden för ett projekt där det öppna stadsnätet för bredband, LoRaWAN och tjänsteleverantörer kopplas samman i en och samma plattform. Sensorer i hemmet och data från sensorer i omgivningen möjliggör för tjänsteleverantörer att bygga IoT-tjänster som förenklar kundens vardag. I Varberg genomförs ett pilotprojekt med kunder som testar IoT-tjänster och smart-hemteknik.

Christer Thulin, byggexpert, Wasantreprenad, iioote
Christer Thulin startade byggföretag redan 1996 efter 15 år inom Byggteknik och Produktion på Skanska. Tankarna från allra första dagen har varit att göra byggteknik bättre och mer personligt. Detta inkluderar hela kompetenskedjan; allt från arkitekt och konstruktion till snickerimästare, våtrumsbehörigheter och kontrollansvarskompetens. IoT har nu blivit en naturlig del av byggverksamheten som löser många problem som tidigare inte har varit möjligt.

Göran Adlén, Adlén Consulting
Prisbelönad trendspanare, föreläsare och författare a.k.a Digitaliseringsmonstret.
Göran reflekterar kring digitalisering, robotisering, digitala nomader och mycket mer. ”Plocka det bästa från den digitala och analoga världen och skapa en digilog framtid.”

Jonas Forsvall, VD, Blinkfyrar
Efter 20 år i den grafiska branschen bytte Jonas tryckfärg mot vägmärken. Under sina dryga 10 år inom trafiksäkerhet har han drivit på utvecklingen både internt och externt. Digitalisering är ledstjärnan och idag kan Blinkfyrar stoltsera med 100{edbfe352f301579bb332dff86ced542172b0c80ed0c941f0c02cdd1fe307a783} digitalt flöde från kundens ritning till färdigpackat vägmärke. Nästa utmaning är att hjälpa kunderna på samma resa, med hjälp av en mjukvara för vägmärkeshantering samt IoT-sensorer för övervakning.

Karl-Johan Hultman,VD, Ambiductor
Med en bakgrund inom ventilation, avfuktning och fastighetsautomation vet han vilka tekniska och juridiska utmaningar som måste övervinnas för att kunna exploatera alla fördelar med IoT inom fjärrvärme och vatten. Han driver ett omfattande LoRaWAN-projekt där 400 villor i Salem fått integrerade fjärrvärmemätare.

Mikael Ek, VD, Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen är en oberoende bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 190 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.
Talarna

Morten Gjølstad Kristensen, Key Account Manager för Outdoor Lighting, SEAS-NVE
Morten Gjølstad Kristensen har arbetat med utomhusbelysning i ca 5 år. Först för ett verktygsföretag baserat i den västra delen av Danmark och sedan för SEAS-NVE på Själland. Morten arbetar också med affärsutveckling inom IOT och Smart City-lösningar, för att hjälpa till med att driva den gröna övergången till dagens smartare samhälle.

Niklas Johansson, VD, Aqua Robur Technologies
Niklas är VD för Aqua Robur Technologies som hjälper kommunala VA-bolag att implementera en modern och effektiv övervakningsstrategi av dricksvattennäten baserat på LoRaWAN. Tekniken implementeras för att bland annat förbättra förmågan att detektera läckage i ledningsnätet. Niklas ger exempel från verkliga implementationer.

Sara Brown, LoRa Alliance™ och Multitech
Sara sitter på två stolar, som marknadschef på både Multitech och LoRa Alliance. LoRa Alliance är en öppen, ideell förening med uppdrag att standardisera LoRaWAN för att möjliggöra Internet of Things och Smart City applikationer globalt. MultiTech designar, utvecklar och tillverkar datakommunikationsutrustning för IoT.

Tarek Saliba, North Europe Area Manager at Wellness Telecom
Tarek tror att hållbarhet går hand i hand med ekonomisk vinst; det är då saker börjar hända. Han är därför övertygad om att IoT kommer att hjälpa Smart Cities att möta utmaningen av urbanisering, nu och de kommande årtiondena.

Tom Johansen, Bintel
Innovatören som har utvecklat en digital lösning för Waste Management – behovsstyrd avfallshämtning. Med en unik och enkel teknik effektiviseras sophanteringen vilket innebär vinster i alla led. Tidsvinst för sophanteringsbolaget och vinst för invånarna när avfallstaxan kopplas till den avfallsmängd som hushållen producerar. Resultatet blir minskade transporter och därmed en vinst för miljön.

Talarna fortsättning
Adeunis/ Eyeo, IOT applications and hardware AB

Adeunis har specialiserat sig på tillverkning av anslutna enheter och utveckling av färdiga
lösningar anpassade till IoT. I Sverige samarbetar Adeunis med Eyeo, specialister på telematik och telemetri.

Ambiductor
Ambiductor är Skandinaviens första leverantör av energimätare och vattenmätare med integrerad IoT via LoRaWAN. De levererar även utrustning för temperaturer, fukt, analoga och digitala givare m.m. Genom ramavtal med både Sinfra och HBV är de en rekommenderad leverantör till fjärrvärme, VA och allmännyttan i Sverige.

Aqua Robur
Aqua Robur tillgodoser ett mycket stort behov av avancerade sensornätverk för vatten- och avloppssektorn. Systemet medger att fler parametrar och platser kan övervakas med en helt ny nivå av flexibilitet där sensorer kan placeras där de gör som mest nytta. Informationen kan visualiseras via Aqua Roburs dashboard eller skickas vidare till andra plattformar.

Axis
Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis grundades i Sverige 1984 och har idag över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder.

Blinkfyrar
Blinkfyrar grundades redan år 1960. I snart 60 år har de drivit utvecklingen inom vägvisning och trafiksäkerhet framåt. Utifrån en marknadsledande position arbetar de kontinuerligt med innovation inom trafiksäkerhets- och skyltlösningar för all typ av trafik. De erbjuder ett helt koncept för digitalisering av hela kedjan i arbetet med vägmärken!

iioote
iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin. iioote tar fram lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low Power Wide Area Networks (LPWAN).

Infracontrol
Infracontrol är en systemintegratör som skapar smartare städer med lösningar för ledning, styrning och övervakning. Drygt 140 anläggningsägare inom stat och kommun har anslutit sig till molntjänsten Infracontrol Online för att förenkla sin tekniska förvaltning, kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet, sänka kostnader och förbättra servicen till invånare, företag och besökare.

SEAS-NVE
SEAS-NVE är ett av Danmarks största konsumentägda energibolag. Kärnverksamheten är leverans av energi- och kommunikationstjänster. SEAS-NVE är också en av de största aktörerna för Smart City-lösningar på den danska marknaden. Detta inkluderar Intelligent Street Lighting som nu är redo den svenska marknaden.
Utställarna

SenseFarm
Sensefarm utvecklar produkter för smarta städer. Genom att mäta markfukt, temperatur och nederbörd i städer och parker, hjälper utrustningen entreprenörer och fastighetschefer att hantera träd, blommor, golfbanor och gräsmattor.

Sigma Technology
Sigma Technology erbjuder tjänster och lösningar för utveckling av inbyggda system, Internet of Things och utveckling av produktinformation från Sverige och Ukraina. De ligger i framkant av forskningen på IOTAP dvs Internet of Things and People. IOTAP) är ett forskningscentrum vid Malmöuniversitet som undersöker hur man kan dra nytta av IoT, både vad gäller samhället i stort och som individ.

Tritech
Tritech är ett tekniskt utvecklingshus som tar fram intelligenta produkter och system samt realiserar nya innovationer, tjänster och prylar inom IoT och M2M. Med över 25 år i branschen hjälper de etablerade bolag såväl som start-ups, oberoende av bransch, med hela processen från idé till färdig produkt.
Utställarna fortsättning

Torsdag 20 september
11.00-12.00 Registrering
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.15 Välkommen
13.15-14.00 LoRa Alliance – Delivering citizen value with LoRaWAN
14.00-14.15 Tarek Saliba, Wellness Telecom – Solving public sector challenges with IoT
14.15-14.35 Jonas Forsvall, Blinkfyrar – IoT och trafiksäkerhet
14.35-15.05 Presentation av utställarna
15.05-15.45 Fika hos utställarna
15.45-16.15 Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen – Öppna nät en viktig framgångsfaktor
16.15-16.45 Tom Johansen, Bintel – Avfallsbranschen och LPWAN
16.45-17.15 Karl-Johan Hultman, Ambiductor – Vatten- och energimätare med LoRaWAN
17.15 Bubbel hos utställarna

19.00 Middag
Fredag 21 september
08.00 Teatern öppnar
08.30-09.30 Göran Adlén – Digitaliseringsmonstret
09.30-09.45 Niklas Johansson, Aqua Robur – Övervakning av dricksvatten
09.45-10.05 Christer Thulin, Wasa Entreprenad, iioote – Smart byggteknik
10.05-10.25 Cecilia Thorsson, Varberg Energi – IoT-tjänster och smart hemteknik
10.25-11.00 Fika hos utställarna
11.00-11.30 Morten Gjølstad Kristensen, SEAS-NVE – Intelligent Street Lighting
11.30-11.45 Adamma Sallah, Karlstads El- och Stadsnät – Behovsstyrd bevattning
11.45-12.00 Avslut
12.00-13.00 Lunch
Konferencier Martin Edofsson
Program