Eyeo Portal

Eyeo Portal kopplar upp sig mot LoRAWAN operatörer som Blink, Stadshubs alliansen, Digital Nordix, IPonly med flera för att ta emot din sensordata, spara den i en databas så att du senare kan visualisera din data, plocka ut rapporter.