Eyeo SCADA

Nya tidens SCADA med support för IoT sensorer
Vi strävar vi efter ett system som har snabb inlärningskurva och kraftigt sänker tiden som läggs på installation, drift och support. Vårt HMI är redo för ”sakernas internet” (Internet of Things – IoT) och är nästa generations SCADA. Att vara ansluten är nyckeln och det som driver utvecklingen för att utnyttja den verkliga potentialen i SCADA-systemet. För att ansluta operatörer med alla maskiner runt dem och säkra att den data som presenteras är de data de behöver, krävs att systemen anpassar vyer och data beroende på var du är, vem du är och vilket läge maskinen/utrustningen/sensorn är i.

Det säkra systemet med hög tillgänglighet
Vårt SCADA/driftövervakningssystem är byggt för drift 24/7 med mycket hög tillgänglighet. Vi erbjuder dygnet-runt-support för våra leveranser. Systemet är webbaserat och driftas i toppmodern serverhall med backup på servrar, data och inkommande fiber. Du behöver inget eget SCADA-system med dyra licenser och hårdvara som kräver uppgradering och supportavtal. All din data finns tillgänglig på nätet efter inloggning

Skalbart, anpassningsbart och tillgängligt
Vi vill att våra partners ska känna sig trygga när man väljer att satsa på en driftövervakningsplattform är det viktigt att den kommer fungera när behoven förändras eller kraven ökar i framtiden. Vi har därför valt att bygga systemet utifrån principen att det ska vara anpassningsbart, dynamiskt och integrerbart från grunden. Systemet Fungerar på alla enheter, responsivt webbgränssnitt byggt på HTML5 utan plugins.Ingen klient eller plugin behövs, fungerar i alla webbläsare och enheterAutoskalande och zoombara vektorbaserade flödesbilderFungerar på PC, MAC, iPhone, Android, läsplattor..- allt som har en webbläsare!>/li>Inbyggd PDF-läsare i webbgränssnittet för t.ex. manualServern driftas hos oss centralt, du har ingen kostnad för egen serverhårdvara/li>Fritt antal IO-taggar, lägg med så många du behöverFritt antal klienter, du och dina kollegor kan logga på hursomhelstDu betalar ett lågt pris per flödesbild, betala för det behovet du använder inget mer!Ingen kostnad för LoRaWAN trafik, gateway och serveravgifter e.t.c.

All funktionalitet nedan ingår

Eyeo SCADA är ett webbaserat HMI och SCADA-system.

Följande funktioner ingår vid grundinstallationen av EyeO SCADA.

● Inbyggd Webbserver
● Filbaserad databas (SQLite), möjlighet till MSSQL eller MySQL
● Kommunikation mot styrsystem baserad på drivrutiner (tillgängliga drivrutiner anges av licens)
● Grafiska systembilder med dynamiska objekt.
● Personliga komponentlistor
● Larmlista
● Larmsändning via e-post och SMS (SMS kräver GSM-modem)
● Realtid- och Historisk trend
● Rapporter (Förbrukning, Medelvärde, Aktivitet, Drifttid, Skräddarsydda)
● Händelselogg vid förändringar i systemet.
● Tidkanalshantering med kalender, specialdagar, grupper samt lokala tidkanaler.
● Avancerad åtkomsthantering med möjlig integration mot AD samt och Single-Sign-On.
● Utökad funktionalitet via funktionstillägg (tillgängliga funktionstillägg anges av licens)
● Skriptmöjlighet för avancerade funktioner.

Gränssnittet är helt webbaserat och använder öppna webstandarder (html, css, javascript) utan krav på
tredjepartstillägg i webbläsaren. Layouten är även utformad på ett sådant sätt att den anpassar sig
beroende på vilken typ av enhet som används. Detta ger en produkt som fungerar oberoende av
webbläsare och enhet.

Ring oss idag för en utförlig DEMO online