Fler sensorer i Malmö

Hjojohan Okategoriserade

IoT Application and Hardware AB fortsätter utbyggnationen av LoRaWAN sensornätverk i Malmö. Intressant data samlas in på ett nytt och mycket kostnadseffektivt sätt. iot-ab.se har en för Sverige unik kunskap hur man överför IoT sensordata in i ditt befintliga SCADA system som Citect, VA operatör, Cactus, FIX, Regin , Webport, Widequick m.fl. Ring oss och berätta vilka trådlösa sensorer du vill ansluta i ditt SCADA. 0500-6000 22 hashtag#sensorhashtag#pressurehashtag#internetofthingshashtag#iothashtag#lorawanhashtag#lora

Sensorer monteras i vandalsäkert 🙂
Sensorer i brunnar och i vattnet är vardag i Malmö