Framtidens Trafikmätningssystem idag!

Johan Stenström Okategoriserade

I takt med teknologins framsteg tar Nodeledge ab och Sensor-Online ett stort kliv framåt genom att erbjuda nästa generations trafikmätningssystem. Med hjälp av banbrytande teknik som förenar #trådlös kommunikation med smidig installation, öppnar vi upp för en ny era av mångsidig trafikmätning. Våra system är designade för att enkelt anpassas till både fasta och mobila mätningar, vilket möjliggör precision och flexibilitet oavsett plats eller trafiktyp.

Vår bärbara utrustning, inkluderande batteridrivna radarinstrument, är utformad för att effektivt hantera olika trafikscenarier. Dataöverföring sker smidigt genom moderna kommunikationsvägar såsom #mobilnätet#LoRaWAN, eller via traditionell kabelanslutning. För både fasta och mobila mätpositioner tillämpar vi radarbaserade lösningar för att identifiera och registrera olika fordonstyper, vilket ger en omfattande överblick över trafikens dynamik, hastigheter, och rörelseriktningar.
Genom att tillämpa dessa innovativa mättekniker garanterar vi en säker och pålitlig trafikmätning, som utgör en kritisk faktor i utvecklingen av trafiksäkerhetsstrategier. Vårt övergripande syfte är att tillhandahålla användarvänliga och effektiva lösningar som bidrar till en hållbar utveckling av trafikinfrastrukturen.
Insamlad data skickas direkt till Sensor-Online eller vidarebefordras till kundens egna system för analys. Genom att erbjuda en integrerad lösning som kan sammanlänka och hantera ett brett spektrum av mätinstrument, banar vi väg för mångfacetterade och djupgående trafikanalyser. Information från dessa analyser presenteras på ett klart och överskådligt sätt vilket underlättar för användarna att få en övergripande uppfattning om trafiksituationen över tid och rum.

%cars %bicyckle %trucks % buses %people what do you want to count?

#iot#trafficsafety#trafficanalysis#lorawan#nbiot#traffic#smartcity#smartcitysolutions#parkingmanagement#parkingtechnology#parkingsolutions