Wireless Links Picollo plus, GPS tracker med I/O möjligheter

Telematik, -M2M och Våra produkter för fjärrstyrning, larm och mätning av analoga signaler är ett perfekt för att överföra t.ex. maskintillstånd över mobilnätet till olika back-end system. Behöver du mäta eller logga till exempel temperatur, luftfuktighet, tryck, koldioxid, spänning, ström, el och energi, acceleration, stöt, vibrationer, ljus eller andra parametrar över tid? För att registrera dessa storheter använder man en Datalogger. Vi har en logger för alla mättillfällen och kan skräddarsy mätutrustning för alla användare. Piccolo PLUS datalogger möjliggör självständig drift av mätpunkter för t.ex. temperatur, nivå- och bassängövervakning, nivå-mätningar, flödesmätning och gränsvärdesövervakning helt oberoende av nätspänning. Uppmätta mätdata överförs via GPRS till Internetportalen XTRAKK. Stabil mätvärdesöverföringen och våra dataloggers robusta konstruktion gör det möjligt att bygga upp ett underhållsfritt och kostnadsoptimerat nät för mätdatainsamling. Våra telematikprodukter och batteridrivna loggerenheter med GPS och GPRS/4G modem skapar ett kostnadseffektiv lösning för att få kontroll och överblick av maskinparken – sådana som ofta är är geografiskt utspridda över stora områden.

Med 8 digitala in, 2 digitala ut samt 4 analoga in och samtidigt möjlighet att ansluta 50 trådlösa externa RFID taggar med analog och digital ingång som via RF överför mät/styr/analog signaler upp till 100 meter från Piccolo plus enheten som agerar GPS sändare och modem. Perfekt om installation är en svårighet.

Exempel på applikationer för GPRS/GPS/Datalogger

Partikelmätning.
Pumpstationer.
Flödesmätningar.
Bräddavlopp.
Mätöverfall.
Nivåmätning.
Nederbördsmätning.
Personlarm och inbrott.
Mätningar i energisystem.
M.fl..