Hållbar byggprocess med IOT

Johan Stenström Okategoriserade

Byggindustrin står inför stora utmaningar med ökade krav på en effektivare byggprocess. Ett projekt måste kunna visa på optimerad energiåtgång och förbättrat miljötänk. Genom digitalisering kan vi koppla upp byggarbetsplatsen och på så sätt hjälpa branschen att möta dessa krav. Minskad energiåtgång, effektivt resursutnyttjande, ökad kontroll och framförallt ökad kvalité är de positiva effekter vi uppnår. Vi kopplar upp och kopplar ihop våra produkter med digitala system som ger dig allt detta. Det handlar framförallt om områden som Klimatkontroll, Energikontroll, Stöldskydd, Nyttjandegrad, Sabotagelarm, Trygghetslarm.

Ökad produktivitet

Sensor-Online kan hjälpa er att använda resurser optimalt. Genom mätning av processer i realtid skapas en bild av nuläget och brister synliggörs. Ni kan styra resurser dit de behövs frân distans och genom kontinuerlig mätning
och loggning av data far ni ett faktabaserat underlag för förbättringsarbete.

MINDRE ENERGI
Genom vara olika tjänster kan du spara energi genom att ta kontroll över projektets försörjning och förbrukning.
Du kan optimera och minska förbrukningen och fa underlag för rapportering. Du far åtkomst enkelt online till hela
projektet och en larmfunktion säkrar processerna vid driftstopp. Vi har utvecklat lösningar för att kunna hjälpa branschen att möta de ökade kraven som fossilfritt och hållbart byggande innebär. Det börjar med att koppla upp byggarbetsplatsen och följa energiåtgång i realtid. 

HÖGRE KVALITET MED IOT SENSORER

Att kunna övervaka, mäta och styra klimat och energiåtgang pâ en arbetsplats ger en säkrare process vilket leder till högre kvalitet pâ det färdiga bygget. Webbaserad fjärråtkomst gör att felsökning, avhjälpande åtgärder och korrigeringar kan genomföras från distans.

ÖKAD SÄKERHET
Genom vara olika tjänster kan du öka säkerhet, stöldskydd och få larm vid intrång på ditt bygge. Våra smarta IOT sensorer finns för en mängd funktioner, som t.ex. GPS för spårning av värdefulla maskiner och verktyg samt data på dess nyttjandegrad. Du kan få larm vid utläckande vatten, IR detektorer för att få besked om det är intrång på byggarbetsplatsen

ÖVERVAKA PROJEKTETS KLIMAT

Värmen på en byggarbetsplats är ofta påslagen oavsett om det behövs eller inte, och även om dörrar och portar står på vid gavel. Genom mätning av fuktighet och temperatur kan du övervaka samt justera torkprocessen. Med fjärråtkomst till din mobila fjärrvärmecentral kan du bland annat undvika för höga flöden av temperaturer och därmed minimera energikostnaderna. Vi har skapat olika tjänster för klimatkontroll som kan användas var för sig eller tillsammans beroende på behov.

MÄTA

Med IOT sensorer mäter du det du behöver veta om byggprocessen. Du har full tillgâng tili alla mätvärden direkt i din dator eller smartphone. All data loggas och kan utgöra underlag för rapporter och förbättringsarbete.

STYRA

Sensor-Onlin ger dig ocksâ möjlighet att styra och automatisera din utrustning pa distans. Genom onlineâtkomst kan du styra anläggningen manuellt, programmera scheman, timers eller automatisera din anläggning.

ÖVERVAKA OCH LARMA
Genom att låta Sensor-Online sköta övervakning av dina processer kan du fa larm från din anläggmng när något inte fungerar optimalt. Sätt larmgränser på till exempel temperatur, delta T, lågt tryck eller strömavbrott.

Ring oss för mer information hur du kan digitalisera din bygg process med IOT teknik 0500-6000 22