Installation av LoRa radio nätverk

LoRa, ett öppet nätverk för Smart Cities och Internet of Things. 

Eyeo.se personal hjälper er gärna att installera ert LoRa nätverk. Vi har den erfarenhet som behövs, mjukvara och komponenter. Installationen är smidig och det blir enkelt att kommunicera med 1000-tals sensor noder i Er närhet. Installationen är mycket smidigt och går fort. Ring oss på 0500 6000 22 för mer information . Läs mer om våra olika mät-enheter och sensorpaket på

http://www.eyeo.se/lorawan-matenheter-och-sensorer/ 

http://www.eyeo.se/nyheter/

Ett fåtal gateways täcker in en hel stad, varje gateway kan hantera tusentals sensor-noder. Med 10 km räckvidd på gatewayen och 10 års batteritid på sensornoderna är Lorawan (LoRaWAN) är en radioteknik med låg bandbredd, men bra täckning och lång batteritid i ändnoderna. Nätet har liknande struktur som ett mobilnät. Alla sensorer pratar direkt med basstationerna som i sin tur är kopplade mot en server där data samlas in och presenteras via inloggning på webben. Rapporter och larm kan skickas som SMS eller epost. restful API för att flytta data till andra system finns.

Image

<br>

Du kan välja fritt bland olika sensortyper och IO-noder som passar ditt behov.

IO Noder och sensorer och data hanteras via ett webbgränssnitt och har ingen egentlig begränsning då det är en molnbaserad tjänst. Ingen hårdvara, förutom sensorer och LoRaWAN™ Gateways, behöver installeras. All kommunikation med portalen är krypterad med unika nycklar. Trafiken över internet är också krypterad för högsta säkerhet.

Vi kan bistå med planering, konfiguration, montering, service, support och drift av olika typer av mobila och stationära mätenheter.