Låt vår RTU övervaka och larma om ett jordfel uppstår i mellanspänningsstationer

Hjojohan Okategoriserade

Mellanspänningsanläggningar kräver övervakning, vår RTU kan hjälpa till på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Vi vill hjälpa nätoperatörer att så fort som möjligt att återställa stationen vid ett jordfel. Att identifiera när en transformatorstation är utan ström är tidskritisk. Moderna transformatorer är utrustade med jordfelsdetekteringsreläer (EFI eller GFI, Earth eller Ground Fault Indicator), som ger en digital signal när ett linjeproblem uppstår. Målet är att drastiskt minska avbrottstiden. Det normala förfarandet när ett fel upptäcks är att skicka underhållspersonal för att besöka en serie av transformatorer, identifiera stationerna, som har en felstatus och rapportera detta tillbaka till kontrollcentret. Därefter görs operationer för att omdirigera strömmen på distans eller på prov och fel, vilket skadar nätverksinfrastrukturen.

Krav
Identifiera fel online och varna via SMS till ett kontrollcenter.
Minimera nödvändiga omdirigeringsoperationer.
Identifiera driftsfel från substationsutrustning.
Manuell drift alarmerande.
Inbrottslarm


När ett jordfel detekteras i en transformator blir resultatet att substationen automatiskt tas ur strömnätet. Manuell eller fjärranslutning krävs för att återkoppla stationen på nätet. BSC-50-enheterna övervakar jordfel och sänder respektive kodade meddelanden via SMS till ett kontrollcenter. Dessutom kan BSC-50 RTUs konfigureras att sända ett hälsobesked på ett schemalagd sätt till kontrollcentret för att säkerställa sin driftsstatus. Till kontrollrummets datorer överförs ktuell driftstatus, larm och mätningar i realtid. Integration med befintliga SCADA-system eller GIS-applikationer är sömlöst via en OPC-server från KepWare.