LoRa och OPC DA/UA – nyckeln till ditt SCADA system

Hjojohan Okategoriserade

 

OPC standarden, nyckeln till framgången när det gäller integration av ditt befintliga SCADA med modern IOT teknologi

I vår leverans tillhandahåller vi allt du behöver för att komma igång med radiobaserade och batteridrivna IO -moduler (AI, DI, AO, DO, RK). Vår gateway för IO-moduler som pratar LoRa eller SigFox nätverk ger er säker och krypterad access för att enkelt kunna hämta hem sensorvärden till Ert befintliga driftövervakningssystem på många olika sätt inklusive standarden OPC DA/UA.

Fördelen är given då våra IO-moduler är mycket strömsnåla, även om batteriet försörjer både kommunikationsdelen och ger ström till sensorn vid provtillfället så kan ett enda batteri räcka för 5-10 års drift. Du kan alltså hoppa över installationskostnader och koppla in sensorer och larm som ligger långt bort från dina apparatskåp på ett mycket kostnadseffektivt sätt och ändå få in sensorvärden och tillstånd till ditt SCADA system. Satsa alltså på rätt gateway som stödjer din investering i ditt nuvarande SCADA-system, stavas OPC

Exempel på driftövervakningsystem i Sverige som kommunicerar via OPC

Citect, -VA-operatör,-Cactus Eye, -Catus Uniview , -Cactus CSX, -iFix, -ABB,-Regin, -Exomatic, -Moldeos Web Port, -Wonderware, -Struxurware,-Cimplicity, -Siemens WinCC, -Copa-Data Zenon, -WebFactory, -Reliance scada, -LarmiaControl, -Regin Exoscada, -Kentima SCADA, -Azeotech, -Beijer IX HMI Software, -Infracontrol, -Combitec IOT portal, -GuardControl

Vi kan bistå med planering, konfiguration, montering, service, support och drift av olika typer av mobila och stationära mätenheter.

OPC och OPC UA

- en förklaring OPC är en av de mest använda sätten att kommunicera inom automationsområdet.

OPC (OLE for Process Control) blev först utvecklat av ett antal aktörer inom automationsbranschen tillsammans med Microsoft redan 1995. Under de följande tio åren blev OPC det mest användbara sättet att kommunicera inom automationsområdet i alla typer av industri. Sedan fortsatta utvecklingen från grunden med data access (DA) vidare till Alarms och händelser (AE) och senare till mera avancerade protokoll såsom Historisk data access (HAD) och än mera avancerade funktioner. Dock fanns det hela tiden behov och begränsningar som OPC inte täckte vart efter kontrollsystemen blev allt mera avancerade. Det var ur dess behov av modell baserad data och mera plattformsoberoende som OPC UA uppstod. 

Image
Image

OPC står för OLE for Process Control som visar väl att detta kommer från ett samarbete med Microsoft, baserat på OLE och DCOM teknologi. OPC har en Client/Server baserat kommunikationsarkitektur vilket innebär att du har en eller flera serverar som väntar på att klienter skall ställa frågor till dem som de kan svara på. När en server väl fått en fråga och svarat på denna går den tillbaka till att vänta på nästa fråga. Men klienten kan även instruera servern att sända uppdateringar vart efter sådana inkommer till servern. I OPC är det klienten som bestämmer när och vilken data som server skall hämta fårn de underliggande systemen. Detta är också sant när klienten instruerat servern att sända vidare data i vilket fall klienten bestämmer hur ofta hämtning skall ske.