LORAWAN + PLC + LOKALT NÄTVERK= SANT !

Hjojohan Okategoriserade

LoRaWAN är ett ny kommunikationsteknik som använder batteridrivna sensorer, med upp till 5 års drift på ett enda AA batteri, systemet har lång kommunikationsräckvidd utan kostnader för kommunikation och som enkel kan integreras med PLC system via standardprotokoll . LoRaWAN är prisvärt alternativ till traditionella installationer.

Vi hjälper dig med den hårdvara och de programvaror som behövs för att du skall kunna ta emot och behandla sensordata från trådlösa sensorer.
Om du redan har ett eget driftövervakningssystem, så hjälper vi dig med att föra in sensordata i ert befintliga SCADA-system. Med ett privatägt lorawan nätverk får kontroll på din egen sensordata med noll mellanhänder, det betyder ekonomi, stabilitet och datasäkerhet. Koppla upp dina LoRaWAN gateways i ert intranät, innanför brandväggen eller kör krypterat över GPRS med ett VPN simkort

Privat LoRaWAN server

 • Inga kommunikationsavgifter
 • Inga mellanhänder, du har kontroll på din egen sensordata
 • LoRaWAN specifikation v1.0.3
 • Hanterar (obegränsat antal) Class A eller Class C enheter
 • Kommunicerar med (obegränsat antal) LoRaWAN gateways
 • Automatisk payload dekryptering
 • Interface för nätverkshantering
 • Fullödigt API
 • Skicka data till externa applikationer med hjälp av t.ex. MQTT, HTTPS, Websocket, RabittMQ
 • Enkelt handhavande
 • Ingen sensordata skickas runt på internet
 • Krypterad kommunikation
 • Mer än 50 referensinstallationer i Sverige

Nu kan du använda trådlösa LoRAWAN sensorer tillsammans med trådade givare och sensorer som sitter anslutna i en PLC.