LoRaWAN server programvara

Installera din egen LoRaWAN server mjukvara

Att äga och drifta sitt eget LoRaWAN nätverk är det självklara valet för kommuner, industrier och fastighetsägare som vill slippa onödiga månatliga kostnader

Att äga sitt eget privata LoRaWAN nätverk är det självklara valet för kommuner, industrier och fastighetsägare som vill slippa onödiga månatliga kostnader för sensorkommunikation, LoRaWAN är ju gratis. Vi hjälper dig med den hårdvara och de programvaror som behövs för att du skall kunna ta emot och behandla sensordata från trådlösa sensorer.

Om du redan har ett eget driftövervakningssystem, så hjälper vi dig med att föra in sensordata i ert befintliga SCADA-system. Med ett privatägt lorawan nätverk får kontroll på din egen sensordata med noll mellanhänder, det betyder ekonomi, stabilitet och datasäkerhet. Koppla upp dina LoRaWAN gateways i ert intranät, innanför brandväggen eller kör krypterat över GPRS med ett VPN simkort

Privat LoRaWAN server

 • Inga kommunikationsavgifter
 • Inga mellanhänder, du får kontroll på din egen sensordata
 • LoRaWAN specifikation v1.0.3
 • Hanterar (obegränsat antal) Class A eller Class C enheter
 • Kommunicerar med (obegränsat antal) LoRaWAN gateways
 • Automatisk payload dekryptering
 • Interface för nätverkshantering
 • Fullödigt API
 • Skicka data till externa applikationer med hjälp av t.ex. MQTT, HTTPS, Websocket, RabittMQ
 • Enkelt handhavande
 • Ingen sensordata skickas runt på internet
 • Krypterad kommunikation
 • Skickar varningar via e-post eller Slack.
 • Körs på alla större operativsystem, inklusive Windows, Linux, OS X och Solaris, även på inbyggda system som Raspbian, mLinux
 • Servern syftar till att vara ett allt-i-ett-program för privata LoRa-nätverk.
 • Många referenser, både kommuner och företag som vill köra priva LoRawan server utan månatliga kostnader.
 • Integreras med alla fabrikat av PLC eller SCADA