Luftkvalitet inomhus, mät temperatur, fukt och C02 med vår trådlösa SigFox/LoRa mätenhet

Hjojohan LoraWAN, SigFox

Luftkvalitet inomhus: kontor, skolor och offentliga utrymmen …
Inomhusluft är 2-5 gånger mer förorenad än utomhusluft. Eyeo’s LoRa/SiGfox IOT box hjälper dig att mäta, övervaka och kontrollera kvaliteten på din inomhusluft. Den mäter även temperatur och luftfuktighet eftersom det också bidrar till din komfort och produktivitet. En mätare för Dig som vill öka kunskaperna om innemiljön och upptäcka källorna till dålig luft. eftersom den är batteridriven så krävs ingen installation och den blir ju enkel att flytta runt till olika lokaler. Batteritiden är ca 5 år och räckvidden till närmaste LoRa/SigFox antenn är ca 10 km.

Oavsett om det är i skolan, på kontoret eller på offentliga platser, utsätts vi för luftförhållanden, skaffa koll på läget:

– Vi spenderar 80{edbfe352f301579bb332dff86ced542172b0c80ed0c941f0c02cdd1fe307a783} av tiden i slutna utrymmen där luftkvaliteten är 2 till 5 gånger sämre än ute
– En koncentration av CO2> 1000 PPM förändrar de intellektuella krafterna
– Över 10{edbfe352f301579bb332dff86ced542172b0c80ed0c941f0c02cdd1fe307a783} rum är över “guiden värden”
– Dålig IAQ orsakar sjukdom och ökad frånvaro

Ring oss för priser och mer information, 0500-6000 22