Sensor-Online IoT portalen

SENSOR-ONLINE PORTALEN STÖDJER IDAG MER ÄN 70 IoT I/O moduler och sensorer, vilka behöver du i ditt system ? SensorOnline portalen kan integreras med SigFox cloud, TTN ( thethingsnetwork), Actility IoT Platform, Chirpstack, GothardP Lorawan-server, Stadshubsalliansen, Netmore, Blink, DNX, Terracom, IP-Only m.fl Lorawan LPWAN operatörers nät likväl som egna lorawan gateways. Sensor-Online i korthet Fullständigt API, flexibelt skalbart OEM whitelabel, …

1 OCH 3 FAS MÄTNING UPP TILL 500A

Idealisk lösning för att mäta en eller flera 3-fas kretsar i kommersiella fastigheter eller industribyggnader och liknande system. Överensstämmer med ISO 50001 och BREEAM / LEED-normer, Power elec 6 enheten optimerar distributionsmätning i nya och befintliga byggnader. Power Elec 6 mätenhet är extremt kompakt och strömförsörjer sig självt. Ingångar är baserade på spänningsingångar för att mäta allmänna elektriska värden energiindex, …

INSTALLATION AV GRUNDVATTEN GIVARE

Vi installerar en större mängd grundvattennivåmätare som automatiskt och på ett fördefinierat intervall skickar in nivådata till LBVA i Halmstad. LBVA har satt upp ett eget privat LoRaWAN kommunikationsnätverk och en egen LoRaWAN-server som körs i windowsmiljö innanför Halmstads kommuns brandmur. Ett flertal andra sensortyper kommer också skicka data till LBVA’s driftövervakningssystem för VA drift. Det redan låga grundvattnet i …

FJÄRRÖVERVAKA TRYCKSATTA ANORDNINGAR

Tanknivåövervakning är ett av de bästa användningsområdena för batteridrivna sensorer för övervakning av de vätske- och gaslagertankar som används i alla branscher för många olika ändamål. Tankar återfinns i ala branscher som vatten, jordbruk, olja och gas, logistik, mat och dryck, kemikalier, etc. Många gånger frågar kunderna oss vilket är det bästa alternativet för deras tillämpning. För geografisk spridda lagertankar, …

NY I/O MODUL MED STOR FUNKTIONALITET

Denna smart I/O node kan förse externa givare som t.ex. tryckgivare med extern matning. Du ställer själv in vilken för-aktivering period din sensor behöver ha så strömförsörjer noden sensorn under X sekunder innan man samplar ett värde och skickar värdet vidare till LoRaWAN Servern. Detta är en ypperlig modul för till exempel att mäta nivåer på grundvatten då tryckgivaren i …

WE MAKE WAREHOUSES AND ROLLING STOCK SMART WITH FREE LORAWAN

The Internet of Things (IoT) is the eyes and ears of your supply chain, we provide the future of digital supply chain IoT + AI + RPA. We make Warehouses and Rolling stock Smart with free LoRaWAN IoT application and Hardware AB puts you in control of goods and assets with purposefully built sensor hardware, cloud data analytics, and automation – …

IoT under brunnslock ?

Om du t.ex. har monterat en LoRaWAN givare under ett tätt brunnslock, kan det bli problem med radiokontakten om sensorn är långt från gatewayen. För att göra mätningar i avlopp eller i dagvattenledningar rekommenderar vi att prova med att skruva på en extern avstämd antenn, det ökar chanserna att få en bra och stabil uppkoppling Ring oss på 0500 6000 …

FLER SENSORER I MALMÖ

IoT Application and Hardware AB fortsätter utbyggnationen av LoRaWAN sensornätverk i Malmö. Intressant data samlas in på ett nytt och mycket kostnadseffektivt sätt. iot-ab.se har en för Sverige unik kunskap hur man överför IoT sensordata in i ditt befintliga SCADA system som Citect, VA operatör, Cactus, FIX, Regin , Webport, Widequick m.fl. Ring oss och berätta vilka trådlösa sensorer du …