elstängsel detektor lorawan

Övervakning av elstaket.

Johan Stenström Okategoriserade

Trådlös elstängsel övervakning FenceAlarm övervakar dina stängsel och skickar omedelbart ett meddelande till din telefon om spänningen skulle gå ner. På så sätt kan du känna dig trygg med att veta att dina stängsel alltid håller djuren inne.EL-NODE är en kontaktfri LoRaWAN ™ -detekteringssensor för elektriskt staket. EL-NODE vaknar med definierade intervaller och lyssnar efter närvaro av radiofrekvensstörningar, om den …

Vi är Actility partner

Johan Stenström Okategoriserade

Actility’s Channel partners program continues growing thanks to the new incorporation of IoT Application and Hardware AB We are happy to announce thatIoT Application and Hardware AB in Sweden has signed an Enterprise IoT master channel partner agreement with Actility for the countries of Sweden, Norway and Denmark.  Up till today more than 35.000 LoRaWAN gateways are connected to the Actility managed networks. IoT application and Hardware AB have created Sensor-Online, a …

Connect LoRaWAN 2 anything

Hjojohan Okategoriserade

We did quite a bit of software enhancement on the RAK 7248 platform.. IoT can be many things, in the end it’s all about connectivity.. RAK7248 –>BridgeX –> LoRaWAN2Anything.. Connect anytype of LoRaWAN sensors to almost all type of end application and avoid costly hardware and softwares and monthly fees with our BridgeX docker container that runs ontop of the …

Sensor-Online™

Hjojohan Okategoriserade

Skapa Internet of Things (IoT) -applikationer utan att behöva skriva kod eller anställa ett programutvecklingsteam. Enkelt handhavande, mycket kraftfullt och flexibelt. Sensor-Online IoT plattformen används av systemintegratörer, IoT-entreprenörer, OEM-tillverkare och slutkunder för att enkelt skapa professionella IoT-applikationer och anslutna tjänster med Sensor Onlines verktyg för datainsamling, analys och visualisering. Sensor-Online™ är en öppen, flexibel, framtidssäker och skalbar IoT -plattform. Vi …

Tiltmätare

Hjojohan Okategoriserade

En Tilt sensor, mäter lutningen och riktning på ett objekt. Används ofta på byggnader, master, telekommunikation, tunnlar, elkraftsdistribution, broar och andra infrastrukturobjekt där man vill övervaka hur objekten rör på sig över tid. ZCT330M är en tiltmätare med hög noggrannhet baserad på MEMS-teknik och LoRaWAN trådlös kommunikation. Sensorn är biaxiell och ± 30 gradmätningsområde. Komponenter i industriklass används, stabil och …

Snödjupsmätning med laser

Hjojohan Okategoriserade

Nu monteras ett 15-tal uppkopplade snödjupsmätare upp längs Skövdes gator. Målet är att snödjupsmätarna tillsammans med annan väderdata ska ge kommuns gatukontor realtids information för att optimera och effektivisera kommunens väghållningsarbete. 17 st ‘svart-is’ detektorer kopplas upp samtidigt. En av snödjupsmätarna, stabilt vädersäkert hölje. lasern har 50 meters räckvidd med mm upplösning så den kan monteras vandal säkert. Idag görs …

Skövde bygger eget LoRaWAN nät

Hjojohan Okategoriserade

IoT Applikation ad Hardware AB bygger infrastruktur för IoT med LoRaWAN. Vi tillhandahåller en lokal, digital samhällsinfrastruktur med plats för alla mät, larm, styrning och loggnings behov Systemet består av tre komponenter: sensorer, gateways och en nätverk server. En eller flera gateways tar emot radiomeddelanden från batteridrivna sensorer och vidarebefordrar dem till en central nätverksserver. Servern håller reda på alla gateways, …

Ramudden satsar på IoT

Hjojohan Okategoriserade

IoT Applikation ad Hardware AB kopplar upp vägskyltar åt Ramudden via LoRaWAN och NB-IoT teknik. Våra sensorer sparar stora pengar då Ramudden alltid vet vart de har sina skyltar utplacerade och om de fungerar eller ej. Rondering och kontroller görs via webben och mycket tid och bränsle kan sparas. Ramudden är en helhetsleverantör och konsult inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer. …

Vattenfall satsar på IoT

Hjojohan Okategoriserade

IoT Applikation ad Hardware AB bygger IoT infrastruktur med Vattenfall med LoRaWAN nätverk. Vi tillhandahåller en lokal, digital samhällsinfrastruktur med plats för alla mät, larm och loggnings behov Systemet består av tre komponenter: sensorer, gateways och en nätverk server. En eller flera gateways tar emot radiomeddelanden från batteridrivna sensorer och vidarebefordrar dem till en central nätverksserver. Servern håller reda på alla …

IoT – Luft- och vattenövervakning

Hjojohan Okategoriserade

Med smart teknologi som Sakernas internet – Internet Of Things – kan man mäta olika miljöparametrar med olika typer av sensorer för att mäta kvävedioxid, partiklar PM10 och PM2,5, luftfuktighet, temperatur och buller. I städer utsätts människor och natur för halter av föroreningar i både luft och dagvatten. Ibland är föroreningarna över de internationellt satta gränsvärdena. Trafik och stora byggprojekt …