Introduktion OPC server

Syftet med OPC är att tillhandahålla en standardbaserad infrastruktur för utbyte av processkontrolldata. Dessa data är tillgängliga via olika anslutningar som seriell, ethernet mfl. OPC Data Access, eller bara OPC DA, är ett vanligt sätt att få tillgång till realtidsdata från processkontrollhårdvara och programvara. Med OPC DA kan man fråga OPC-servern efter de senaste tillstånden och sensorvärdena som t.ex. flöden, tryck, nivåer, temperaturer, e.t.c.

Funktioner
Överensstämmer med OPC Data Access-specifikationen.
4 olika tagtyper: Analoga ingångar, Digital ingång, Digital utgång och Räknare.
Stöder den fullständiga enhetskonfigurationen som består av en SCOM-100 basenhet och en komplett uppsättning I / O-expansionsmoduler.
Inga fasta IP- eller VPN-nätverksadresser krävs för SCOM-100-enheterna. Fjärr SCOM-100-stationer ansluts via GPRS till en fast IP, TCP / IP-port på OPC-servern.
Standardversionen stöder 1000 taggar.
Sömlös integration med populära SCADA system via OPC som t.ex. Citect, iFix, VA-operatör, Cactus Eye m.fl.