Fjärrövervaka trycksatta anordningar

Hjojohan Okategoriserade

Tanknivåövervakning är ett av de bästa användningsområdena för batteridrivna sensorer för övervakning av de vätske- och gaslagertankar som används i alla branscher för många olika ändamål. Tankar återfinns i ala branscher som vatten, jordbruk, olja och gas, logistik, mat och dryck, kemikalier, etc. Många gånger frågar kunderna oss vilket är det bästa alternativet för deras tillämpning.

För geografisk spridda lagertankar, särskilt i avlägsna områden är LPWAN-tekniken (LoRaWAN, NB IoT, Cat-M1, Sigfox, Low Power Satellite, etc.) den bästa möjliga och kostnadseffektivaste lösningen för att övervaka ett stort antal tankar för att smidigt och ekonomisk kunna hantera uppgifter som : återfyllning- / leveranssystem, alarmhantering och underhållsplanering .

För att erbjuda den bästa lösningen för en specifik applikation, bör 3 viktiga frågor ställas:

Vad är den bästa mättekniken för att uppfylla applikationskraven på ett tillförlitligt och hållbart sätt? Vad är den bästa kommunikationstekniken för att ge pålitlig anslutning och låga kostnader? Vilka är de väsentliga funktionerna som behövs i programvaruplattformen?

För att svara på den första frågan är det väldigt viktigt att känna till:

Nödvändig mätnoggrannhet
Medietyp (Är det flytande eller gas)
Kemisk kompatibilitet (är mediet frätande?)
Inomhus eller utomhus applikation
Tankens storlek
Erforderliga standarder (FDA-godkännande för livsmedelsindustrin, Atex eller IECEx för egentligen säkra områden etc.)
Viskositet i media
Mekanisk kompatibilitet (Är mediet slipmedel?)
Integrering till något annat system (i allmänhet pumpar)
Etc.

Det finns många mättekniker för att mäta nivån, men mest vanliga tekniker är:

Baserat på tryckmätning:

Dränkbar tryckgivare/nivåsensor

Tryckgivare

Baserat på mekanisk vågöverföring:

Ultraljud

Radar

Baserat på belastningsmätning:

Lastceller

Strain gauges/töjningsgivare

Baserat på förskjutningsmätning:

Laser

Magnet

Induktiv

och många andra.

Från ovanstående lista är undervattenssensorer, ultraljuds-, tryck- och lastceller av de vanligaste alternativen. Vi på IoT applikation and hardware är stolt över att erbjuda dig ett komplett sortiment av för ovanstående applikationer baserat på tryckgivare samt anpassade ultraljuds- och lastcellsgivare för gas och vätska (vatten, avloppsvatten, diesel, kemikalier, …).