elstängsel detektor lorawan

Övervakning av elstaket.

Johan Stenström Okategoriserade

Trådlös elstängsel övervakning

FenceAlarm övervakar dina stängsel och skickar omedelbart ett meddelande till din telefon om spänningen skulle gå ner. På så sätt kan du känna dig trygg med att veta att dina stängsel alltid håller djuren inne.
EL-NODE är en kontaktfri LoRaWAN ™ -detekteringssensor för elektriskt staket. EL-NODE vaknar med definierade intervaller och lyssnar efter närvaro av radiofrekvensstörningar, om den inte kan upptäcka ett staket eller om den bestämmer att staketets styrka är svag kommer den att sända ett LoRaWAN-larm.

Enligt lag ska elstängslet regelbundet övervakas och kontrolleras. Störningar av stängselanläggningen kan orsakas av en rad faktorer som  t. ex. uppväxande vegetation, fukt men även av själva stängselkomponenter som t. ex. trasiga isolatorer, dåliga anslutningar eller skarv osv. Även vid vissa små störningar borde stängselaggregatet leverera tillräckligt med ström för att säkerställa den lägsta spänningsnivå som krävs för en skrämmande effekt.

Hör av dig så berättar vi mer