Övervakning av nivåer i dammar, reservoarer och vattentorn

Hjojohan RTU, SigFox

Använd vårt övervakningssystem för kontinuerlig övervakning av nivåer i dammar, reservoarer och vattentorn. Vi har flera produkter som passar bra för dettaändamål
Ring oss poå 0500 6000 22 så berättar vi mer och kan skicka dig en broschyr och offert.

SMS-larm
Mätstationerna har SMS-funktioner och vid kritiska nivåer överförs larm direkt till en eller flera mobiltelefoner.

SMS-mätvärden
När du vill kan du också begära mätvärden till egen mobiltelefon, mätvärden kan också sändas automatiskt med valbart tidsintervall.

SMS-styrd utgång
Mätstationen har utgång för on/off styrning av yttre utrustning. Utgången aktiveras genom att sända ett SMS-meddelande.