Övervakning, loggning och larm dygnet runt, -Obruten kylkedja ett hett ämne

Hjojohan DataLogger, LoraWAN, News, RTU, SigFox

-Obruten kylkedja ett hett ämne
Övervakning, larmfunktion är nyckeln till ett väl fungerande mätsystem. Larm hjälper dig att drastiskt minska eventuella skador på eller förluster av prover till följd av bristande interna förhållanden. När de faktiska förhållandena avviker mot dina specifikationer utlöses ett larm. Eyeo.se kan då vägleda dig att vidta rätt åtgärder. Alla åtgärder loggas och sparas för att uppnå full spårbarhet. Du kan själv ange i vilka kanaler dina varningar ska levereras e-post, sms, telefonsamtal eller siren.

Du kan själv ställa in regler för varningar. Det finns även en eskaleringsfunktion som innebär att om kontaktpunkt 1 inte besvarar varningen notifieras person 2 och så vidare. Du kan också schemalägga kontaktflödet baserat på dag, natt, semester etc samt ange i vilket kanal varningen ska skickas. I en installation som innefattar flera olika platser kan du ange individuella varningsregler för varje separat utrustning baserat på dina krav. Detta gör det enkelt att dela upp system i olika ansvarsområden. Det erbjuder en möjlighet att kunna ha system med flera hundra sensorer. Praktiskt taget viken dator som helst går att använda som larmdator. För dig som användare innebär det att du kan nås av varningar även om du använder din dator till annat. Systemet möjliggör även registrering av varningsrapport kring vad som orsakat larmet. Den informationen kan du välja att spara för senare analys och granskning.

Det är alltid viktigt att veta hur snabbt en parameter kan ändras när man planerar korrigerande åtgärder. Om en tröskel passeras och ett problem uppstår, har du då fem minuter på dig att lösa problemet, eller fem timmar innan betydande skada inträffar?

Eyeo har lång erfarenhet och gedigen kunskap om tempererade transporter och hur man övervakar dessa kostnadseffektivt. Med hjälp av våra prisvärda RFID-taggar med inbyggd temperatursensor så kan du ansluta upp till max. 50 temperatursensorer till en enda koncentratorenhet, koncentratorn innehåller dessutom GPS och interface för att lyssna av canbus i ditt fordon. Följ all insamla data online på valfri dator efter inloggning eller i vår mobilapp. Vi har kunskap om många olika branschers behov för temperaturkontrollerade transporter från livsmedel och läkemedel till flyg & rymd industri. Med vår utrustning i fordonen kan du enkelt säkerställa att ditt gods transporteras med korrekt temperatur (+80 grader till –40 grader Celsius) från dörr till dörr. Du får avvikelse larm via SMS och mail och alla temperaturavläsningar loggas tillsammans med GPS position.

Vi övervakar inomhus men även under vägtransporter av mat och analysprover via våra smart kommunicerande mätenheter