Ramudden satsar på IoT

Hjojohan Okategoriserade

IoT Applikation ad Hardware AB kopplar upp vägskyltar åt Ramudden via LoRaWAN och NB-IoT teknik. Våra sensorer sparar stora pengar då Ramudden alltid vet vart de har sina skyltar utplacerade och om de fungerar eller ej. Rondering och kontroller görs via webben och mycket tid och bränsle kan sparas.

Ramudden är en helhetsleverantör och konsult inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer. Ramudden skapar säkrare arbetsplatser och att efterleva regelverket som krävs utmed vägar, järnvägar och vid byggarbetsplatser.

IoT Applikation ad Hardware AB bygger IoT infrastruktur med Ramudden med LoRaWAN och NB-IoT . Vi tillhandahåller en lokal, digital samhällsinfrastruktur med plats för alla mät, larm och loggnings behov

Systemet består av tre komponenter: sensorer, gateways och en nätverk server. En eller flera gateways tar emot radiomeddelanden från batteridrivna sensorer och vidarebefordrar dem till en central nätverksserver. Servern håller reda på alla gateways, sensorer och meddelanden samt övervakar och styr trafiken. För att kunna kombinera mycket låg strömförbrukning med stora överföringsavstånd har systemet låg överföringshastighet (smalband). Radiotekniken är helt anpassad för IoT och är mycket tålig mot störningar, vilket också bidrar till stora täckningsområden per gateway.

Enkelheten, tillgängligheten och den låga kostnaden underlättar för städer, företag och andra aktörer att ansluta sig till nätverket.

Fördelar
• Öppen standard – tillgängligt för alla
• Lång räckvidd – 5–15 km
• Minimal strömförbrukning – livslängd på batteri upp till tio år
• Enkel att installera
• Säker och krypterad
• Skalbar och flexibel
• Prisvärd lösning med oändliga möjligheter