Smart city, vad är det ?

Hjojohan Okategoriserade

En smart stad är en kommun som använder informations- och kommunikationsteknik för att öka operativ effektivitet, dela information med allmänheten och förbättra både kvaliteten på de offentliga tjänsterna och medborgarnas välfärd. Den exakta definitionen varierar beroende på vem du pratar med men den övergripande uppgiften för en smart stad är att optimera stadens funktioner och driva ekonomisk tillväxt samtidigt som livskvaliteten för medborgarrna förbättras med hjälp av smart teknik och dataanalys. Det smarta stadskonceptet integrerar informations- och kommunikationsteknik och olika fysiska IO-enheter/sensorer anslutna till nätverket (Internet för saker eller IoT) för att optimera effektiviteten i stadens operationer och tjänster och ansluta till medborgarna. Smart city-teknik gör det möjligt för stadens tjänstemän att interagera direkt med både samhälls- och stadsinfrastruktur och övervaka vad som händer i staden och hur staden förändras.

Funktioner i en smart stad
Framväxande trender som automatisering, maskininlärning och internet av saker (IoT) driver smart anpassning. Teoretiskt sett kan alla delar av stadsförvaltningen införlivas i en smart stad. Ett klassiskt exempel är den smarta parkeringsappen som används för att hjälpa förare att hitta lediga parkeringsplatser, utan långvarig cirkulering i trånga stadsblock. Bl.a har http://www.gpslogik.se demonstrerat ett system för att detektera tillgång för att upptäcka lediga lastbryggor för lossning och kalla in lastbilarna till stadens centrum när det finns plats och på så sätt spara miljön.

Energibesparing och effektivitet är viktiga fokusområden i smarta städer, smarta sensorer som styr gatubelysningen när det inte finns bilar eller fotgängare på vägarna. Smart nätverksteknik och sensorer kan användas för att förbättra drift, underhåll och planering.

Smarta stadsinitiativ syftar också till att övervaka och hantera miljöhänsyn som klimatförändringar och luftföroreningar. Sophantering kan också förbättras med smart teknik, det vill säga med hjälp av internetanslutna papperskorgar, avfallscontainrar och IoT-aktiverade system för optimering av den fordonsflotta som sköter avfallsinsamling och bortforsling, eller genom att använda sensorer för att mäta vattenparametrar och garantera kvaliteten på dricksvattnet och samt mäta flöde, nivå och bräddning av avloppsvatten. Sensorer kan också användas för att upptäcka läckor i vattenledningar och andra rörsystem, vilket minskar kostnaderna. Automatisk avläsning av energi och vattenmätare och kontroll av brunnsskydd är bara några av de andra stadskomponenterna som enkelt övervakas av smarta sensorer. Smart stadsteknik används alltmer för att förbättra allmän säkerhet, från att övervaka områden med hög brottslighet för att förbättra beredskapen med sensorer. Smarta sensorer kan till exempel vara kritiska komponenter i ett tidigt varningssystem före torka, översvämningar, jordskred eller orkaner.

Smarta sensorer, anslutna till batteridrivna sensor noder kommer ge nya data till staden. Den smarta stadens sensorer är mycket billiga jämfört med traditionell GPRS teknik

Smarta byggnader är också ofta en del av ett smart stadsprojekt. Befintlig och nya byggnader kan kompletteras med sensorer för att ge information i realtid och säkerställa allmän säkerhet, men också för att övervaka byggnadernas strukturella tillstånd. Att fästa sensorer på byggnader och andra konstruktioner kan upptäcka slitage och meddela kunna underhållspersonal vid reparationsbehov.

Smarta städer främjar hållbarhet
Urbaniseringen förväntas öka ännu mer under de närmaste åren – 80{edbfe352f301579bb332dff86ced542172b0c80ed0c941f0c02cdd1fe307a783} av den Svenska befolkningen bor idag i storstadsområden jämfört med 50{edbfe352f301579bb332dff86ced542172b0c80ed0c941f0c02cdd1fe307a783} för bara 50 år sedan. Smart teknologi kommer att hjälpa städerna att uppnå tillväxt och förbättra effektiviteten för medborgarnas välfärd och effektivitet i städerna i de kommande åren.

Smart City och Industri 4.0 behöver sensordata, Eyeo.se förser Sverige med prisvärda IO-noder och sensorer som använder sig av GPRS, -SigFox ,- LoRaWan och NB-IoT nätverk. Ring oss på EyeO 0500-6000 22 och diskutera smarta IO-noder och sensorer för att kunna samla in smart-city data till bästa möjliga funktion och pris.