Smart och hållbar fastighetsutveckling

Hjojohan Okategoriserade

Smarta hus, installeras med LoRaWAN

Ett behagligt inomhusklimat är lätt att ta för givet. Om det inte fungerar märks det däremot tydligt. Med smarta trådlösa sensorer kan du enkelt och prisvärt säkerställa dina att byggnader har rätt temperatur, bra belysning och god ventilation. Vi är också experter på lösningar som gör husen så energieffektiva som möjligt. Smart och hållbar fastighetsutveckling helt enkelt.

AirFlow X measures air velocity in the range of 0 to 40m/s with industry leading accuracy of 0.1{edbfe352f301579bb332dff86ced542172b0c80ed0c941f0c02cdd1fe307a783} of selected range. Unique Multi-Range digital sensor allows multiple ranges to be selected automatically or remotely. This sensor can be used to ensure that recommended air flow rates for public buildings and industrial plant are achieved.

KONTROLL OCH BESIKTNING I BYGGNADER

Alla byggnader påverkas av tidens tand och det slitage som naturligt uppstår när människor lever och arbetar i dem. Skötsel och regelbunden kontroll är viktigt för att förebygga material- och personskador. Det gäller inte minst inom områden som el, ventilation och brandsäkerhet.

Med hjälp av våra sensorer ger vi dig verktygen som håller löpande kontroll på dina fastigheter inom en mängd områden. En felaktig ventilationsanläggning leder ofta till onödigt höga energikostnader. Mät trycket och flödet i dina ventilationskanaler, mät temperaturen på tillopp och retur på fjärrvämen, få minutkoll på förbrukningar när det gäller el, vatten och uppvärmning

Keep track on usage of you buildings
DP-X differential pressure in the range of 25Pa to 5000Pa with industry leading accuracy of 0.1{edbfe352f301579bb332dff86ced542172b0c80ed0c941f0c02cdd1fe307a783} of selected range. Unique Multi-Range digital sensor allows multiple pressure ranges to be selected automatically or remotely. Differential Pressure data is transmitted to the cloud using long range LoRa wireless where the device data can be displayed and analysed to reveal operational performance and generate alerts.
Indoor miljö sensor, flera modeller finns .. temp, fukt, C02, VoC
Move wireless sensordata to your SCADA or PLC. Use existing visualization softwar if you have one.