SMARTARE HÄLSA ÄLDREVÅRD MED IOT
Smart hälsa kan skapas av små, billiga, trådlösa, batteridrivna IoT-enheter som är utplacerade i vården, uppkopplade med LoRaWAN-teknik. LoRaWAN är en öppen lösning för hantering och övervakning av utrustning, patienter, värme- och ventilationsstyrning, gasflöden, farligt avfall, inomhusklimat, belysning, underlätta för personalen samt mycket mer.

Smart äldreomsorg

Användning av sensorer och LoRaWAN i hemmet hos äldre personer möjliggör ett helt nytt sätt för äldreomsorgen att kunna ge ökad trygghet för äldre och anhöriga. Sensorerna samlar in data som räknar fram ett normalmönster. Vid avvikelse av detta mönster, t.ex. om den äldre ramlat eller inte kommit ur sängen, så går en signal till äldreomsorg eller anhörig och hjälp kan skickas.

Medicinsk utrustning

Medicinsk utrustning är ofta väldigt dyr och sjukhusen har ett begränsat antal av dem. Genom att sätta IoT-enheter på den medicinska utrustningen, kan man enkelt se var på sjukhuset den befinner sig. Det går även att aktivera en liten blinkande lampa på utrustningen vilket gör det snabbare att lokalisera utrustningen. Personalen sparar tid och utrustningen lämnar inte sjukhuset.

Vi på EYEO

Vi på Eyeo har 30 års erfarenhet av industriell IT, robotik och automation. Vi har tidigare arbetat på företag som Landis & Gyr, Beijer Electronics, Siemens, Rockwell Automation, Volvo IT, Cactus m.fl. Vi har ett stort nätverk av underkonsulter som vi tar hjälp av vid behov, för att kunna lösa kundspecifika problem och integrationer mot befintliga system.

Våra lösningar baseras på en mix av de kunskaper som vi erhållit under åren som består av programmering, automation, driftövervakningssystem, databaser, kommunikation, elkonstruktion och felsökning, elektronik, diverse webbteknologier

Vi löser ditt problem tillsammans med dig.

EyeO är ett systerföretag till
www.gpslogik.se
www.googlemapcontrol.com
www.setpos.se