SKAPA SMARTARE INFRASTRUKTUR MED IOT

Samla tekniska driftlarm, mätningar förenklar beredskap, drift- och underhållsarbetet och förbättrar servicen till invånare, företag och besökare. Infrastruktur innebär många olika saker, t.ex. infrastruktur för kommunikationer av olika slag. Exempel på infrastruktur för transporter är vägar, järnvägar, farleder och hamnar, flygplatser. För överföring och distribution av energi finns kraftledningar,  gasledningar, fjärrvärmenät, vatten och avlopp mm. En rad aktörer arbetar för att förse samhället med infrastruktur som främjar en långsiktigt hållbar utveckling.

Elenergi, mellanspänningsanläggningar kräver övervakning

Genom att använda lpwan (IoT) sensorer och  kommunikation via SigFox/LoRa/GPRS kan du i realtid mäta, larma, logga och övervaka din energianläggning

Vi vill hjälpa nätoperatörer att så fort som möjligt att återställa en transformatorstationen när det blir ett jordfel. Att identifiera när en transformatorstation är utan ström är tidskritisk. Moderna transformatorer är utrustade med jordfelsdetekteringsreläer (EFI eller GFI, Earth eller Ground Fault Indicator), som ger en digital signal när ett linjeproblem uppstår. Målet är att drastiskt minska avbrottstiden. Det normala förfarandet när ett fel upptäcks är att skicka underhållspersonal för att besöka en serie av transformatorer, identifiera stationerna, som har en felstatus och rapportera detta tillbaka till kontrollcentret. Därefter görs operationer för att omdirigera strömmen på distans.

-Ring oss så berättar vi mer

Vägar, tunnlar och broar

En fungerande Infrastruktur är övervakad och larmad. Med IOT teknik görs detta billigare än med annan befintlig teknik Det handlar om vägar, broar, tunnlar, belysning, bommar och dess tillhörande tekniska installationer som t.ex. pumpstationer som behövs för att säkerställa störningsfri och säker drift. Låt oss använda IOT kommunikation och sensorer för att ta in larm och mätvärden på nya sätt som är mycket kostnadseffektivt jämfört med traditionella lösningar som är baserat på teknik som PLC, IO-moduler, apparatskåp, modem…

 • Avloppspumpstation
 • Avsättningsmagasin
 • Dränpumpstation
 • Fördröjningsmagasin
 • HC-detektor
 • Infiltrationsanläggning
 • Pumpanläggning VA-station
 • Ventilbrunn
 • Töjningsgivare
 • Vågar/lastgivare

Ring oss så berättar vi mer!

Fjärrvärme

Fjärrvärmeanläggningar är geografiskt utsprida anläggningar. Det uppstår mät och larmbehov allteftersom anläggningen byggs ut. Med IoT teknik blir det prisvärt att koppla in t.ex. nya sensorer i anläggningen för t.ex. 

 • Tillopp och returtemperturgivare
 • Differenstryckgivare
 • Förbrukningsmätare
 • Jordfel/läckagedetektion
 • Vi har alla typer av IO moduler (AI, DI, DO, RK)
 • Vibrationsmätning

Ring oss för mer information

Järnväg

Med nya smarta IOT givare kan man utrusta järvägsnätet med trådlös övervakning på känsliga tågsträckor.

Vi har ett flertal lösningar för deteketering av slitage, vibrationer och temperatur i järnvägsnätet.

Ring oss för mer information!

Vi på EYEO

Vi på Eyeo har 30 års erfarenhet av industriell IT, robotik och automation. Vi har tidigare arbetat på företag som Landis & Gyr, Beijer Electronics, Siemens, Rockwell Automation, Volvo IT, Cactus m.fl. Vi har ett stort nätverk av underkonsulter som vi tar hjälp av vid behov, för att kunna lösa kundspecifika problem och integrationer mot befintliga system.

Våra lösningar baseras på en mix av de kunskaper som vi erhållit under åren som består av programmering, automation, driftövervakningssystem, databaser, kommunikation, elkonstruktion och felsökning, elektronik, diverse webbteknologier

Vi löser ditt problem tillsammans med dig.

EyeO är ett systerföretag till
www.gpslogik.se
www.googlemapcontrol.com
www.setpos.se

Generella internet anslutna IO-moduler

Våra batteridrivna IOT – IO-moduler är mycket robusta och vädersäkra med ip67 kapsling. Enheterna är små och drivs med inbyggt batteri eller nätdrift beroende på tillgänglighet på strömmatning. De passar för de flesta fältplacerade mät, larm och styrbehov. Enkelt montage med skruv eller fästes på standard DIN-skena då enheterna både kommunicerar och har inbyggd logik. Enkelt att bygga sin egen applikation, använd de sensorerna du använder tillsammans med PLC/RTU/DUC

Hur många sensorer får du plats med i en 10 km radie ? Gatewayen klarar 50.000 sensorer.

AI 0-10VDC, 4-20mA, 0-20mA
DI -5-24VDC
Puls 1.2 Khz
Modbus IO
M.fl..

Kommunikation:
SigFox
Lora
GPRS
Wireless Mbuss

Ring oss på 0500 6000 22 så berättar vi mer om våra moduler, föreslår lämplig modell beroende på din applikation och skickar priser och broschyrer.