SMARTARE JORDBRUK MED IOT
Smarta jordbruk kan skapas av små, billiga, trådlösa, batteridrivna IoT-enheter som är utplacerade i jordbruket, uppkopplade med LoRaWAN-teknik. LoRaWAN är en öppen lösning för hantering och övervakning av grödor, boskapsdjur, solinstrålning, nederbörd, energi- och ventilationsstyrning, skalskydd, utebelysning, risk för frost och torka, miljö- och gödselmätning samt mycket mer.

Smarta odlingar

Genom att utrusta odlingar med sensorer kan man på stora ytor mäta både i och över jorden. Det kan t.ex vara fukt, temperatur, vind, solinstrålning och nederbörd. Kontinuerlig mätning och analys av data möjliggör en optimerad användning av konstbevattning, gödsel och belysning för bästa möjliga resultat

 • Mät solintensitet
 • Mät ljusstyrka (Lux)
 • Styr belysning
 • Mät temperatur i luften
 • Mät temperatur i odlingsbädden
 • Mät fuktighet i luften
 • Mät fuktighet i jorden
 • Styr bevattning
 • Styr väme
 • Övervaka och larma
 • Styr solgardiner
 • Styr ventilation

Hälsoövervakning av större djur som kor, hästar, getter, renar, hundar..

Genom användning av smarta sensorer och GPRS eller lpWAN nätverk som Sigfox och Lora möjliggörs ett helt nytt sätt för lantbrukaren att kunna övervaka djurens hälsa. Detta gör att lantbrukaren kan hålla en hög, bra hälsa på sin kreatur samtidigt som arbetet för lantbrukaren effektiviseras. Ett års batteritid, innan GPS sensorerna behöver laddas

 • Vart är djuren nu och få larm om de är på fel område.
 • Hur mår de ?
 • Kalvningslarm
 • Temperturövervakning med larm
 • Rymning och stöldlarm

Friska djur är glada djur, ring oss för mer information

ImageImage

Smart maskinunderhåll

Ett lantbruk har stort behov av fungerande maskiner, vilket kan vara både kostsamt och tidskrävande. Ofta servas maskinerna löpande, men i och med användning av sensorer och IoT så kan underhållet ske mer behovsstyrt. Detta kan leda till stora besparingar. Med hjälp av gps sändare från GPS LOGIK AB kan man registrera drifttider, fordonsdata, bränsleförbrukningar, stöldsskydd m.m. fördelar. Man kan även integrera RTK-GPS för att bättre och automatiskt styra skördetröskor mfl utrustningar med stor precision

-Välkommen med din förfrågan

Skadedjur

Kanske känns IOT internet of things fortfarande abstrakt för många men inte för råttorna – för dem är tekniken plågsamt verklig sedan några år tillbaka. I Sverige har i dag ca 27 000 digitala råttfällor utplacerade de är ett intelligent system som upptäcker gnagare tidigt. Genom att ständigt övervaka och omedelbart larma, förebygger systemet kostsamma angrepp på ett miljövänligt sätt. Ring oss så berättar vi mer.

-Välkommen med din förfrågan

Fuktmätning i jord

Mätning av markfuktighet är viktigt för jordbruket för att hjälpa bönderna att hantera sina bevattningssystem mer effektivt. Inte bara kan bönder generellt använda mindre vatten för att odla en gröda, de kan öka utbytet och grödans kvalitet genom bättre hantering av markfuktighet under kritiska växttillväxtsteg.
In situ är övervakning av elektrisk ledningsförmåga väldigt viktigt för jordbruket eftersom salthalten i jordfuktighet kan få dramatiska effekter på grödans hälsa och avkastning och att förbättra markkvaliteten och öka växtproduktionen.

Mätningar i jorden är viktiga för ett antal tillämpningar och av olika orsaker. Tillämpningar inkluderar landskyddsstudier, erosion, klimatstudier, förutsägande väder, grödokvalitet och avkastningsoptimering, bevattning och markrening för att nämna några.

-Välkommen med din förfrågan

Vi på EYEO

Vi på Eyeo har 30 års erfarenhet av industriell IT, robotik och automation. Vi har tidigare arbetat på företag som Landis & Gyr, Beijer Electronics, Siemens, Rockwell Automation, Volvo IT, Cactus m.fl. Vi har ett stort nätverk av underkonsulter som vi tar hjälp av vid behov, för att kunna lösa kundspecifika problem och integrationer mot befintliga system.

Våra lösningar baseras på en mix av de kunskaper som vi erhållit under åren som består av programmering, automation, driftövervakningssystem, databaser, kommunikation, elkonstruktion och felsökning, elektronik, diverse webbteknologier

Vi löser ditt problem tillsammans med dig.

EyeO är ett systerföretag till
www.gpslogik.se
www.googlemapcontrol.com
www.setpos.se

Radiokontrollerade batteridrivna ventiler för vatten

En ventil reglerar enkelriktat flöde av vatten för bevattning i ett bevattningssystem. Dessa ventiler finns ofta i bevattningssystem som används för parker, golfbanor och hem gräsmattor. De hjälper till att kontrollera vattenflödet i ovan marksystem samt marksystem som begravdes väl under ytan för att presentera en mindre rörigt, mer attraktivt landskap.

Trädgårdsteknik tillhandahåller ventiler för automatik. Ventilerna är tillverkade i slagtålig plast, metall, rostfritt stål som tål påfrestningar

Ventilerna används ofta i system med trådlösa fuktgivare i jorden

-Välkommen med din förfrågan

Landsbygdskriminalitet

Oavsett om det är koppar på ett bevattningssystem eller diesel i en bränsletank, är det en sak klart: om ett värdefullt föremål lämnas osäkert på jordbruksmarkar, kommer tjuvar och vandaler att hitta ett sätt att knycka det.  Den nya generationen av  trådlösa och batteridrivna säkerhetssystem hanterar den här typen av landsbygdskriminalitet. På vissa områden har upp till 74{edbfe352f301579bb332dff86ced542172b0c80ed0c941f0c02cdd1fe307a783} av bönderna upplevt stöld, intrång eller vandalism på deras egendom. Gårdar  är några av de svåraste objekten att skydda, inte nu längre med hjälp av IOT.

Välkommen med din förfrågan

Mät nivåer i silos och tankar 
Övervaka enkelt och kostnadseffektivt lagringsnivåer av foder och grödor

Välkommen med din förfrågan

Iot för fjäderfäproduktion

Xbird’s loT-lösning är den första i sitt slag, smarta batteridrivna sensorer samlar in realtidsdata över både miljö- och hälsoparametrar i fjäderfäproduktionen. Det trådlösa sensorsystemet skickar exakta data till analys-plattformen, vilken ger ökad säkerhet och möjlighet till förebyggande åtgärder. Vilket i sin tur bidrar till ökad avkastning, förbättrad driftseffektivitet, minskade risker, minskat avfall samtidigt som driftskostnaderna minskas.

Vår IoT koncept innebär att installationskostnaderna hålls nere till ett minimum, traditionellt installerade system innebär stora kostnader för material, elektriker och automatiksskåp, dessa kostnader kan man undvika helt med hjälp av IoT teknik, eftersom sensorerna kommunicerar trådlöst över långa avstånd och det faktum att sensorerna är batteridrivna, med mint 5 års batteridrift innan batteribyte behöver ske.

XBirds loT-paketet består i huvudsak av fyra viktiga sensorinformationer som var och en är utformade för att ge slutanvändare möjlighet att fatta mer informerade beslut och förbättra effektiviteten på gården.

 • Xbird-nod: En marknadsledande, trådlös, batteridriven sensor som kan tillhandahålla temperatur- och luftfuktighetsdata
 • Xbird node +: En nästa generations laddningsbar trådlös sensor till låg kostnad som kan mäta olika miljöparametrar som lufttryck, luftfuktighet, temperatur och C02
 • Xbird ultrasonic +: En ultraljudsvattenmätare för exakt registrering av vattenförbrukningen i tankar, fodertillgång e.t.c
 • Xbird Weigh +: En trådlös, bärbar golvmonterad vägplattform som kommunicerar via LoRaWAN och möjliggör och ger exakta fågelvikter i realtid.

Välkommen med din förfrågan

Trådlös elstängsel övervakning och tankar 
EL-NODE är en kontaktfri LoRaWAN ™ -detekteringssensor för elektriskt staket. EL-NODE vaknar med definierade intervaller och lyssnar efter närvaro av radiofrekvensstörningar, om den inte kan upptäcka ett staket eller om den bestämmer att staketets styrka är svag kommer den att sända ett LoRaWAN-larm.

Välkommen med din förfrågan