SMARTARE LOGISTIK
Smart logistik skapas med små, trådlösa, batteridrivna GPS IoT-enheter som är strategiskt utplacerade och uppkopplade med LoRaWAN/SigFOX/GPRS-teknik.

Fleet tracking

Genom att använda (IoT) sensorer och  kommunikation via LoRa/SigFox/GPRS kan du i realtid och med GPS sändare monterade i dina fordon och gods planera effektivare. En aktuell position är guld värd.

 • Transportplanering
 • Trafikledning
 • Rapportering, uppföljning, kontroll
 • Säkerhet och larm
 • Temperaturövervakning
 • Bränsleuppföljning
 • EcoDriving
 • Service och underhåll
 • Körorder,
 • Meddelandehantering
 • Tidrapportering
 • Fjärrnedladning av färdskrivare

Du får överblick på dina  transporterna i realtid. Då blir det enklare att 

Affärsnytta

 • Optimerade transporter
 • Bättre kundservice
 • Ökad effektivitet
 • Mindre manuellt arbete
 • Sänkta bränslekostnader
 • Mindre slitage
 • Minskade servicekostnader
 • Effektivare kommunikation
 • Uppföljning av fordonsutnyttjande
 • Ruttoptimering, för dig som vill spara på bränsle, tid och service på dina fordon

GPSlogik/Eyeo rutthantering optimerar dina resurser, det betyder mindre bränsle , tid och service på fordon. -Bättre för miljön Simulerings möjligheter. Fordon med GPS sändare monterade blir synliga för transport-ledare samtidigt utmed den planerade rutten. 

Lagerhantering

Genom att placera ut sensorer i lagerutrymmet kan du enkelt kontrollera var en vara befinner sig. Detta är särskilt viktigt där stora mängder varor lagras och hanteras på stora lagerytor. Denna typ av övervakning kan också användas inom stora hamnområden. Systemet heter setPOS och registrera GPS position, lagerplatser och ID via strecckod, RFID, och sigfox/lora sensorer. Ring oss så berättar vi mer om setPOS systemet.

Bilden nedan visar en GPS sändare för gods och utrustning som har inbyggt laddningsbart batteri för 5 års drift. GPS-sändaren hjälper dig att i relatid ha koll på dina viktiga tillgångar.

Lagerhållning av brandfarliga, explosiva varor

Vid lagerhållning av slutna behållare som kan innehålla brandfarligt, explosivt material, är det viktigt att löpande kontrollera och upptäcka eventuella riskförhållanden. Detta kan man göra genom att använda sensorer för kontinuerlig mätning och kontroll av t.ex emissioner på behållare.

Assetmanagement, håll ordning på dina fältplacerade tillgångar

setPOS systemet ägs och drivs av GPSlogik AB som är ett dotterbolag till Eyeo AB.

I Sverige håller vi bland annat reda på 30.000 fältplacerade kabeltrummor, placering, status och typ.

setPOS™ Track & Trace, ett komplett spårbarhetssystem baserat på IOT teknik för din verksamhet, registrera GPS-position/tider/händelser på fältet. Systemet skapar SMS och mailrapporter vilket gör det enkelt för dig att få kontroll på dina fältplacerade ägodelar oc dess aktuella status. Ett perfekt redskap för företag som håller på med uthyrning eller har ett retur/pant system igång. All dina tillgångar blir synliga på GoogleMap efter en scanning med appen. Använd dina egna ID märkningar eller använda våra streckkodsetiketter/skyltar.

Vi på EYEO

Vi på Eyeo har 30 års erfarenhet av industriell IT, robotik och automation. Vi har tidigare arbetat på företag som Landis & Gyr, Beijer Electronics, Siemens, Rockwell Automation, Volvo IT, Cactus m.fl. Vi har ett stort nätverk av underkonsulter som vi tar hjälp av vid behov, för att kunna lösa kundspecifika problem och integrationer mot befintliga system.

Våra lösningar baseras på en mix av de kunskaper som vi erhållit under åren som består av programmering, automation, driftövervakningssystem, databaser, kommunikation, elkonstruktion och felsökning, elektronik, diverse webbteknologier

Vi löser ditt problem tillsammans med dig.

EyeO är ett systerföretag till
www.gpslogik.se
www.googlemapcontrol.com
www.setpos.se

Aktiv GPS spårning av strömlös utrustning, t.ex. gods, containers, trailers, byggmaskiner m.m

Aktiv GPS spårning av strömlös utrustning, t.ex. gods, containers, trailers, byggmaskiner m.m
Vi specialister på GPS spårning av strömlös utrustning som t.ex. Containers, m.m. Våra GPSsändare levererar pålitlig realtidsdata från fältet. Vi ökar med andra våra kunders kontroll på fältplacerade enheter som t.ex. containers, Trailers, Hyrmaskiner, Byggbodar, Livsmedelsbehållare m.m. Enheterna har en batterilivslängd på mellan 2-10 år beroende på rapporteringsintervall. Våra GPS-sändare är extremt robusta och dessutom IP67 -klassad. Vår webbtjänst XTRAKK visar kontinuerligt var dina spårade föremål befinner sig. Du kan enkelt visa kartbilder, se adresser, sammanställa rapporter, få larm, se avvikelser och historik på alla eller enskilda enheter.

XTRAKK online kartsystem är anpassat för både små och stora användare. Du kan med enkelhet hantera enstaka GPS-sändare till flera tusen. Våra kunder finns överallt har olika behov. Runt om i världen hjälper våra GPS-sändare till att kontrollera containers, trailers, järnvägsvagnar, liftar, hyresmaskiner, arbetsmaskiner, byggbodar, specialverktyg, små verktygsväskor, m.m.

XTRAKK API, underlättar för dig som vill integrera GPS-sändare i ditt befintliga system via restFUL API med JSON respons. Detta garanterar att du inte behöver byta ut dina system och att XTRAKK alltid passar in i dina framtida, planerade systemändringar.

Ring vår växel 0500-6000 22 så berättar vi mer !

Exempel leverans:

Global leveranskontroll med GPS-sändare monterade på ”tunga maskiner”