SMARTARE SÄKERHETSTEKNIK MED IOT

Nästa generation av trådlösa larm skyddar effektiv och prisvärt. Stöld av byggmaterial, maskiner och annan utrustning ökar över hela världen.
Utrustning, maskiner och råvaror är lätta att sälja på den svarta marknaden och är svåra att spåra och lämnar arbetsplatser både under dag och nattetid.
Detta växande problem kostar varje år mycket pengar och innebär ibland projektförseningar. Men som alla i branschen vet är det svårt att säkra en byggarbetsplats. Traditionella larm och CCTV-system är kostsamma i inköp och tidskrävande att installer, vilket gör dem oanvändbara för många arbetsplatser, särskilt obevakade byggplatser, kortsiktiga projekt och byggplatser med flera huskroppar.

Dessa utmaningar driver många byggfirmor att hitta nya sätt att skydda sina arbetsplatser och maskiner.

Bygg ditt eget flytbara batteridrivna säkerhetssystem på minuter, skydda dig enkelt och prisvärt mot intrång, stöld, brand, fel-temperatur, fukt, GPS spårning, nöd/personlarm ... 

Batteridriven IR detektor, med SigFox och LoRa kommunikation

Säkra din egendom och värdefulla tillgångar idag

IR detektorn är konstruerad för att vara så säker som möjligt och enkel att installera av vem som helst. Med 5 oberoende inbyggda sensorer kan du vara säker på att dina tillgångar övervakas.

Koppla bara på enheten, koppla den med din mobiltelefon och klistra fast den på en vägg. Inom 10 minuter har du ett säkerhetssystem.

Enheten körs på bara 4 AA-batterier i upp till ett år. Ingen extern strömkälla, kabel, SigFox, LoRa, 4G, 3G eller Wi-Fi krävs.

  • Batteridriven IR sensor
  • Trådlös kommunikation
Image

Vi på EYEO

Vi på Eyeo har 30 års erfarenhet av industriell IT, robotik och automation. Vi har tidigare arbetat på företag som Landis & Gyr, Beijer Electronics, Siemens, Rockwell Automation, Volvo IT, Cactus m.fl. Vi har ett stort nätverk av underkonsulter som vi tar hjälp av vid behov, för att kunna lösa kundspecifika problem och integrationer mot befintliga system.

Våra lösningar baseras på en mix av de kunskaper som vi erhållit under åren som består av programmering, automation, driftövervakningssystem, databaser, kommunikation, elkonstruktion och felsökning, elektronik, diverse webbteknologier

Vi löser ditt problem tillsammans med dig.

EyeO är ett systerföretag till
www.gpslogik.se
www.googlemapcontrol.com
www.setpos.se

Aktiv GPS spårning av strömlös utrustning, t.ex. gods, containers, trailers, byggmaskiner m.m

Aktiv GPS spårning av strömlös utrustning, t.ex. gods, containers, trailers, byggmaskiner m.m
Vi specialister på GPS spårning av strömlös utrustning som t.ex. Containers, m.m. Våra GPSsändare levererar pålitlig realtidsdata från fältet. Vi ökar med andra våra kunders kontroll på fältplacerade enheter som t.ex. containers, Trailers, Hyrmaskiner, Byggbodar, Livsmedelsbehållare m.m. Enheterna har en batterilivslängd på mellan 2-10 år beroende på rapporteringsintervall. Våra GPS-sändare är extremt robusta och dessutom IP67 -klassad. Vår webbtjänst XTRAKK visar kontinuerligt var dina spårade föremål befinner sig. Du kan enkelt visa kartbilder, se adresser, sammanställa rapporter, få larm, se avvikelser och historik på alla eller enskilda enheter.

XTRAKK online kartsystem är anpassat för både små och stora användare. Du kan med enkelhet hantera enstaka GPS-sändare till flera tusen. Våra kunder finns överallt har olika behov. Runt om i världen hjälper våra GPS-sändare till att kontrollera containers, trailers, järnvägsvagnar, liftar, hyresmaskiner, arbetsmaskiner, byggbodar, specialverktyg, små verktygsväskor, m.m.

XTRAKK API, underlättar för dig som vill integrera GPS-sändare i ditt befintliga system via restFUL API med JSON respons. Detta garanterar att du inte behöver byta ut dina system och att XTRAKK alltid passar in i dina framtida, planerade systemändringar.

Ring vår växel 0500-6000 22 så berättar vi mer !

Exempel leverans:

Global leveranskontroll med GPS-sändare monterade på ”tunga maskiner”

Få besked vid intrång

Den passiva IR-detektorn, även känd som ”PIR”, är en av de absolut vanligaste ­detektorerna i en larmanläggning. Precis som den aktiva IR-detektorn reagerar den på rörelser, men den består inte av en sändare och en mottagare. ”Sändaren” finns ­nämligen redan i form av alla objekt som reflekterar och utstrålar värme (infrarött ljus).