SMARTARE TRAFIK OCH VÄGAR
Smarta vägar kan skapas av små, billiga, trådlösa, batteridrivna IoT-enheter som är strategiskt utplacerade och uppkopplade med LoRaWAN-teknik. LoRaWAN är en öppen lösning för hantering och övervakning av väg- och informationsskyltar, uppställningsplatser, belysning, mätning av miljö och föroreningar, trafik, trafikstörningar samt mycket mer.

Intelligenta vägar och trafikinformation

Genom att använda trådlösa IoT sensorer kan man skapa intelligenta motorvägar med varningsmeddelanden och avvikelser, beroende på klimatförhållanden och oväntade händelser. Det kan t.ex vara olyckor eller trafikstockningar av olika anledningar.

När en trafikstörning inträffar uppstår snabbt stora problem, och det är viktigt att snabbt nå ut med tydlig och relevant information. Trafikanterna behöver få veta att det hänt något så att trafikflödet kan minska och så att de kan undvika köbildningar. Vi skapar sensorlösningar som samlar in information om trafikflöden och visualiserar dessa Samla in trafik information om till exempel

 • Snödjup
 • Nederbörd
 • Vägtemperatur
 • Trafikdensitet
 • Köer

Gatubelysning

Väg- och gatubelysningen i våra städer och kommuner är viktig för att underlätta livet och upprätthålla trygghet och säkerhet för invånare och trafikanter. Men det är samtidigt en av de större enskilda energiförbrukarna i samhällets infrastruktur.

Vi gör det möjligt att spara stora mängder energi genom att styra belysningen lite smartare och anpassa den efter det verkliga behovet. Det spar pengar och minskar miljöbelastningen.

Samtidigt får man tillgång till en tillförlitlig driftövervakning så att man har full kontroll över att allt fungerar som det ska.

Våra styrmoduler moduler övervakar HID och LED lampor via DALI protokollet men också styrsignal 0-10VDC

-Välkommen med din förfrågan

En fungerande Infrastruktur är övervakad och larmad.

Det handlar om vägar, broar, tunnlar, belysning, bommar och dess tillhörande tekniska installationer som t.ex. pumpstationer som behövs för att säkerställa störningsfri och säker drift. Låt oss använda IOT kommunikation och sensorer för att ta in larm och mätvärden på nya sätt som är mycket kostnadseffektivt jämfört med traditionella lösningar som är baserat på teknik som PLC, IO-moduler, apparatskåp, modem...   

 • Trafik Avloppspumpstation
 • Avsättningsmagasin
 • Dränpumpstation 
 • Fördröjningsmagasin
 • HC-detektor
 • Infiltrationsanläggning
 • Pumpanläggning 
 • VA-station
 • Ventilbrunn

Detektera nerkörda trafikskyltar

XR3 en specialiserad LoRaWan sensor som upptäcker och larmar om vägskyltar lutar eller har blivit nerkörda. Den prisvärda sensorn är ett idealisk verktyg för att förbättra trafiksäkerheten både för vägarbetare och trafikanter.

Sensorn är helt vattentät, kommunicerar trådlöst över 15 km till en LoRaWAN gateway, det inbyggda batteriet räcker i 10 år.

-Välkommen med din förfrågan

Vi på EYEO

Vi på Eyeo har 30 års erfarenhet av industriell IT, robotik och automation. Vi har tidigare arbetat på företag som Landis & Gyr, Beijer Electronics, Siemens, Rockwell Automation, Volvo IT, Cactus m.fl. Vi har ett stort nätverk av underkonsulter som vi tar hjälp av vid behov, för att kunna lösa kundspecifika problem och integrationer mot befintliga system.

Våra lösningar baseras på en mix av de kunskaper som vi erhållit under åren som består av programmering, automation, driftövervakningssystem, databaser, kommunikation, elkonstruktion och felsökning, elektronik, diverse webbteknologier

Vi löser ditt problem tillsammans med dig.

EyeO är ett systerföretag till
www.gpslogik.se
www.googlemapcontrol.com
www.setpos.se