Vatten

 

Applikationer:
Allmäna applikationer – enkel registrering av digitala och analoga signaler
Mätstationer – för mätning och loggning av flöde, tryck, nivå, temp.
Bräddstationer och mätbrunnar – för detektering, mätning, larm och loggning.
Vattendrag och sjöar – för larm- och nivåövervakning samt loggning.
Vattentorn och tryckstegringsstationer – för larm- och tryckövervakning samt loggning.

RTU enheter: ADU-500 eller BSC-50 E RTU/Data logger