Video

New I/O module with pre-activated power feed for external sensor’s

Denna smart I/O modul kan förse externa givare som t.ex. tryckgivare med spänningsmatning (5,9,12VDC) via det interna batteriet. Du ställer själv in vilken för-aktiverings tid din sensor behöver för att stabilisera mätvärdet Du kan med andra ord ställa in det antal sekunder sensorn behöver vara spänningssatt innan man samplar ett värde och skickar värdet vidare till LoRaWAN Servern.

Detta är en ypperlig modul för till exempel att mäta nivåer på grundvatten då tryckgivaren i sig självt behöver 12 volt DC för att kunna lämna ut 4-20mA nivå värde till sensormodulen.

Hör av dig till oss för teknisk specifikation och hur du avkodar sensordata som skickas krypterat

Add wireless IoT devices in your SCADA

SCADA is one of the major application areas of IOT.

SCADA allows the centralized monitoring and control of remote located generation and transmission systems. It consists of sensors, actuators, controllers and communication devices at the remote field place, and central master unit with communication systems at the controlling side. It collects the data from sensors in the field and provides a user interface in HMI at central station. Also, it stores the time-stamped data for later analysis.

IOT SCADA is a step beyond SCADA that has been in use from earlier days. It provides real-time signal acquisition and data logging through IOT servers and internet technologies. It integrates the individual devices, machines, sensors and other electrical equipment with internet by realizing the functionality of supervision and control.

Bygg ett privat LoRaWAN nätverkAtt äga sitt eget privata LoRaWAN nätverk är det självklara valet för kommuner, industrier och fastighetsägare som vill slippa onödiga månatliga kostnader för sensorkommunikation, LoRaWAN är ju gratis. Vi hjälper dig med den hårdvara och de programvaror som behövs för att du skall kunna ta emot och behandla sensordata från trådlösa sensorer.

Om du redan har ett eget driftövervakningssystem, så hjälper vi dig med att föra in sensordata i ert befintliga SCADA-system. Med ett privatägt lorawan nätverk får kontroll på din egen sensordata med noll mellanhänder, det betyder ekonomi, stabilitet och datasäkerhet. Koppla upp dina LoRaWAN gateways i ert intranät, innanför brandväggen eller kör krypterat över GPRS med ett VPN simkort

Vi hjälper dig med den hårdvara och de programvaror som behövs för att du skall kunna ta emot och behandla sensordata från trådlösa sensorer. Om du redan har ett eget driftövervakningssystem, så hjälper vi dig med att föra in sensordata i ert befintliga SCADA-system. Med ett privatägt lorawan nätverk får kontroll på din egen sensordata med noll mellanhänder, det betyder ekonomi, stabilitet och datasäkerhet.

Privat LoRaWAN server

 • Inga kommunikationsavgifter
 • Inga mellanhänder, du har kontroll på din egen sensordata
 • LoRaWAN specifikation v1.0.3
 • Hanterar (obegränsat antal) Class A eller Class C enheter
 • Kommunicerar med (obegränsat antal) LoRaWAN gateways
 • Automatisk payload dekryptering
 • Interface för nätverkshantering
 • Fullödigt API
 • Skicka data till externa applikationer med hjälp av t.ex. MQTT, HTTPS, Websocket, RabittMQ
 • Enkelt handhavande
 • Ingen sensordata skickas runt på internet
 • Krypterad kommunikation
 • Mer än 50 referensinstallationer i Sverige