Vilka är EyeO

Hjojohan Okategoriserade

EyeO mätteknik är ett teknikbolag där huvuddelen av verksamheten rör försäljning, anpassning, utveckling och marknadsföring av telematik och telemetri produkter med datakommunikation baserade på GSM och SigFox/Lora trådlös nätverkstekniknologi. Till grund för bolagets affärsidé ligger tillväxten inom området M2M där vi antar rollen både som systemintegratör och teknisk partner för våra kunder. Vi har kompetens inom GSM/GPRS, SigFox, LoRa, processorteknik, hårdvara, elektronik, Internet, programmering, Google Map samt stor erfarenhet i populära SCADA system som Fix, Citect, Cactus, Aqua-View, Va-operatör, Exomatic m.fl. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners som alla är specialister inom sitt respektive område skapar vi effektiva lösningar och kraftfulla och prisvärda verktyg för verksamheten.

Personerna bakom EyeO driver idag flera systerbolag såsom GPS logik AB, GoogleMapcotrol AB, HajFajv Invest AB. Vi är ett agenturföretag som representerar bland annat Infinite Informatics, Fleetmatics, InoSat, Wireless Links, Teltonika i Sverige. Vi har också “channel partner” till SigFox och IOT Sweden.

http://www.gpslogik.se
http://www.googlemapcontrol.com

Marknaden
Den sektor vi arbetar inom är den så kallade M2M/IoT -marknaden dvs. maskin till maskin kommunikation även kallad IoT dvs. Internet of Things.
Här handlar det om en mängd apparater som idag knyts ihop med GSM/SigFox/Lora-nätet för att kunna fjärravläsas, styras och spåras vis GPS.
Det kan vara sensorer, maskiner, energisystem, varuautomater, industrirobotar, förbrukningsmätare, hissar, fordon, containers etc.

Lösningar
EyeO mätteknik är ett kunskapsföretag som specialiserat sig inom mätteknik, larm och styrning där datakommunikation sker via GSM nätet, SigFox eller LoRaWAN.
Våra tjänster och produkter hjälper våra kunder och kortar deras utvecklingstider. Vi erbjuder också teknisk kompetens inom utveckling och support
för att ta fram nya lösningar för M2M-marknaden eller att integrera och styra sina befintliga system med GSM/GPRS/3G-teknik.