Introduktion konfigurationsverktyget

WA Manager är ett Windows-program för bekväm och enkel konfiguration av EyeO's telemetriprodukter. Konfigurationen görs med enkla val på konfigurationsformulären. De parameterinställningar du gjort lagras på din PC och förs sedan över till enheten via an vanlig USB kabel. Du kan också fjärrkonfigurera enheten så du slipper åka runt och programmera på plats, de är ju ofta geografiskt utspridda.

När du programmerat din RTU/logger med antalet samplingar, dataöverföringar och vilken sensortyp och dess förbrukning ger dig programmet den beräknade den förväntade batterilivslängden enligt de valda konfigurationsparametrarna.

Ta kontakt med oss så skickar vi över en manual info@eyeo.se 0500 600 22