150+ nyckelfärdiga IOT applikationer

Johan Stenström Okategoriserade

Nodeledge AB är stolta över att kunna presentera över 150+ nyckelfärdiga och välbeprövade IoT-applikationer. Kontakta oss och berätta om ditt applikationsbehov så kommer vi att ge dig en effektiv och rätt prissatt lösning. Vi presenterar nedanför IoT-applikationerna för vilka LoRaWAN® och Sensor-Online definitivt är det bästa alternativet som för närvarande finns på marknaden.

Ring oss idag 0500 6000 22 så berättar vi mer

Trådlös och batteridriven sensorteknik för fastigheter

 • Ventilation flöde
 • Ventilation tryck i referensdon
 • Digitaliserad OVK var 10:e minut
 • Differenstrycksmätning över ventilationsfilter med larm
 • Rumstemperatur mätning och loggning
 • Rumsfukt mätning och loggning
 • Rums C02 mätning och loggning
 • Nivå i sopkärl
 • Radonmätning
 • Snömängd på fria ytor
 • Snömängd på tak, nedböjning av takstolar avstånd i mm.
 • Svart-is mätning
 • Individuell förbrukningsmätning el — loggning/debitering
 • Individuell förbrukningsmätning kallvatten — loggning/debitering
 • Individuell förbrukningsmätning varmvatten — loggning/debitering
 • Mätning tilloppstemperatur fjärrvärme
 • Mätning returtemperatur fjärrvärme
 • Fjärravläsning total fastighetsförbrukning el, vatten, fjärrvärme
 • Statussensorer, -diverse larmövervakning, t.ex. motorskydd, pumpgropar, fettavskiljare.
 • Läckage sensor golv/tvätt/diskmaskin
 • Övervakning av dörr/luckor, låsta utrymmen
 • Frysvakt, rör
 • Övervakning av VVX temp, +55 grader för att motverka förekomst av legionella bakterier.
 • Bråklarm
 • Fjärrstyra dörrlås
 • Fjärrstyra utebelysning
 • Fjärrstyra värmekablar för is-smältning i rännor och stuprör

Trådlös och batteridriven sensorteknik för jordbruk/Agrotech

 • Optimerad bevattning
 • Väderstation, med 11 sensorer, nederbörd, temp, fukt, sol, vind …..
 • Mäta vattenförbrukning i stall och lagårdar.
 • Stängselövervakning med larm
 • GPS på kor, getter, får, hästar
 • Stöldskydd
 • Skadedjursbekämpning
 • Mät temperatur i odlingsbädden
 • Mät fuktighet i luften
 • Mät fuktighet i jorden
 • Mät Ph i jorden
 • Mät vindhastighet och riktning
 • Mät solintensitet
 • Mät ljusstyrka (Lux)
 • Styr bevattning
 • Mät ammoniak och svavelväte i djurstallar.
 • Mät temperatur, fukt och C02 i djurstallar
 • Webbaserad IOT portal, Sensor-Online med visualisering, larm, rapporter
 • Vidarebefordran av data till PLC/SCADA
 • larmar
 • Rapporter
 • Scriptmotor

Trådlös och batteridriven sensorteknik för IOT Smartcity/kommun

 • Nivåkontroll floder, brunnar, snö
 • Avläsning vattenmätare
 • Analysera & optimera energiförbrukning
 • Mäta temperatur och luftfuktighet
 • Fuktlarm inomhus
 • Öppningskontroll dörrar/luckor
 • Parkeringskontroll, nyttjandegrad, optimerad parkering med guidning
 • Mätning av temp, fukt, CO2 i ex. skola eller offentliga miljöer
 • Mätning av ljudnivåer i skola, stad, buller
 • Personräknare på idrottsanläggningar, bibliotek, skolor, vandringsleder
 • Fordonsräknare i trafik
 • Fordonsräknare parkering
 • Nivåer i containers
 • Nivåer i papperskorgar och hundlatriner
 • Luftförorening PM1, 2.5 och 10
 • GPS på kommunens fordon och tillgångar
 • Badtemperatur
 • Temperatur i skidspår
 • Snödjup
 • Svart-is detektion
 • Webbaserad IOT portal, Sensor-Online med visualisering, larm, rapporter
 • Vidarebefordran av data till PLC/SCADA
 • Larmar
 • Rapporter
 • Scriptmotor

Trådlös och batteridriven sensorteknik för Infrastruktur

 • Snödjupssensorer
 • svart-is detektor, effektiv halkbekämpning
 • Avloppspumpstation
 • Tryckstegring
 • Grundvattenmätningar
 • Vattenflöde
 • Vattennivå
 • Vattentryck
 • Vattenkvalité, PH/Redox, Syre, Klor, Konduktivitet, Turbiditet. Slamhalt
 • Avsättningsmagasin
 • Dränpumpstation
 • Fördröjningsmagasin
 • Infiltrationsanläggning
 • Pumpanläggning VA-station
 • Ventilbrunn
 • Töjningsgivare
 • Vågar/lastgivare
 • Tillopp och returtemperaturgivare
 • Differenstryckgivare
 • Förbrukningsmätare
 • Jordfel/läckagedetektion
 • Vi har alla typer av IO moduler (AI, DI, DO, RK)
 • Vibrationsmätning
 • Tiltsensorer

Trådlös och batteridriven sensorteknik för vatten och avlopp

Mätstationer – för mätning och loggning av

 • Flöde
 • Tryck
 • Nivå
 • Temp
 • Läckage
 • Analog ingång, 0-10VDC sensorer
 • Analog Ingång, 4-20mA sensorer
 • Modbus RTU sensorer
 • Modbus TCP sensorer
 • OPC UA integration
 • Avloppspumpstation
 • Tryckstegring
 • Grundvattenmätningar
 • Vattenkvalité, PH/Redox, Syre, Klor, Konduktivitet, Turbiditet. slamhalt
 • Avsättningsmagasin
 • Dränpumpstation
 • Fördröjningsmagasin
 • Infiltrationsanläggning
 • Pumpanläggning VA-station
 • Ventilbrunn
 • Vibrationer/underhållslarm
 • Mät ammoniak och svavelväte i VA anläggningar.
 • Bräddstationer och mätbrunnar – för detektering, mätning, larm och loggning.
 • Vattendrag och sjöar – för larm- och nivåövervakning samt loggning.
 • Vattentorn och tryckstegringsstationer – för larm- och tryckövervakning samt loggning.

Trådlös och batteridriven sensorteknik för fjärrvärme/kyla

 • Övervakning av differenstryck
 • Övervakning av kamrar
 • Tryck i rörsystem/cisterner
 • Nivå
 • Analog ingång, 0-10VDC sensorer
 • Analog Ingång, 4-20mA sensorer
 • Modbus RTU sensorer
 • Modbus TCP sensorer
 • OPC UA integration
 • Läckage
 • Övervakning av ventilers position on/off
 • Larm på backventiler
 • Vibrationer eller andra underhållsindikatorer på pumpar och maskiner
 • Mät förekomst av gas.

Trådlös och batteridriven sensorteknik för eldistribution

 • Fjärrövervakning av nätstationer
 • Temp i nätstation
 • Dörrindikator nätstation
 • Fukt i nätstation
 • Ampere L1, 2, 3
 • Volt L1, L2, L3
 • Linjespänning L1, L2, L3
 • Harmoniska övertoner THD%
 • Ackumulerad effekt
 • Min, max, medel amp, volt, linjevolt per tidsenhet.

Trådlös och batteridriven sensorteknik för serverhallar 

 • Temperatur
 • Fukt
 • Energiförbrukning
 • Daggpunktsberäkning
 • Läckagelarm vatten
 • Dörr/passagekontrol
 • Ventilation, flöde och tryck

Trådlös och batteridriven sensorteknik för Logistik

 • GPS position på fordon
 • GPS position på gods
 • Optimerad lagerhantering.
 • Transportplanering
 • Trafikledning
 • Rapportering, uppföljning, kontroll
 • Säkerhet och larm
 • Temperaturövervakning
 • Bränsleuppföljning
 • Eco Driving
 • Service och underhåll
 • Kör order,
 • Meddelandehantering
 • Tidrapportering
 • Fjärrnedladning av färdskrivare
 • Optimerade transporter
 • Bättre kundservice
 • Ökad effektivitet
 • Mindre manuellt arbete
 • Sänkta bränslekostnader
 • Mindre slitage
 • Minskade servicekostnader
 • Effektivare kommunikation
 • Uppföljning av fordonsutnyttjande
 • Ruttoptimering, för dig som vill spara på bränsle, tid och service på dina fordon

Trådlös och batteridriven sensorteknik för Industriapplikationer

Industrial Internet of Things (IIoT) förbättrar verksamheten genom att förbättra kommunikation, övervakning av produktionen och genererar data som kan förbättra dina kundrelationer.
I industrins värld kallas IOT,   Industrial Things of Things (IIoT) . I likhet med Internet of things (IoT) kopplar IIoT ihop utrustning, maskiner och människor och samlar in och delar stora mängder data. IIoT möjliggör mer intelligent maskinstyrningar, mer autonom drift på maskiner och gör det möjligt för maskiner att prata med varandra sk. M2M.
 
 • TAK/OEE beräkningar
 • Övervaka produktionen
 • Hantera utrustning på distans
 • Utrustningsunderhåll
 • Artikelidentifikation

Trådlös och batteridriven sensorteknik för smartare hälsa och äldrevård

Smart hälsa kan skapas av små, billiga, trådlösa, batteridrivna IoT-enheter som är utplacerade i vården, uppkopplade med LoRaWAN-teknik. LoRaWAN är en öppen lösning för hantering och övervakning av utrustning, patienter, värme- och ventilationsstyrning, gasflöden, farligt avfall, inomhusklimat, belysning, underlätta för personalen samt mycket mer.

 • Smart äldreomsorg
 • Inomhus positionering av medicinteknisk utrustning
 • Övervakning av temperatur känsliga transporter som t.ex. vaccin, labb-prover
 • Temperaturövervakning av patient
 • Trygghetslarm