Geometrik AB inleder samarbete med IoT Application and hardware AB

Hjojohan DataLogger, LoRA, LoraWAN, News

Vi på IoT Application and hardware AB gläds åt samarbetet med Geometrik som är en ledande aktör i Sverige när det gäller alla slags mätningar under mark samt mätningar på konstruktioner med töjnings och vibrationsgivare. Med korrekt utförda mätningar, förser Geometrik konsulter, entreprenörer och andra sakkunniga på större byggprojekt med relevant mätdata. Den ny LPWAN-teknik (LoRa och Sigfox) i kombination …

Övervakning, loggning och larm dygnet runt, -Obruten kylkedja ett hett ämne

Hjojohan DataLogger, LoraWAN, News, RTU, SigFox

-Obruten kylkedja ett hett ämne Övervakning, larmfunktion är nyckeln till ett väl fungerande mätsystem. Larm hjälper dig att drastiskt minska eventuella skador på eller förluster av prover till följd av bristande interna förhållanden. När de faktiska förhållandena avviker mot dina specifikationer utlöses ett larm. Eyeo.se kan då vägleda dig att vidta rätt åtgärder. Alla åtgärder loggas och sparas för att …

RTU-LPWAN ( Low Power Wide Area Network ) trådlösa sensorenheter.

Hjojohan DataLogger, LoraWAN, News, Nyheter, RTU, SigFox

Smart City, behöver fler sensorer. RTU-LPWAN ( Low Power Wide Area Network ) är lösningen Det blir dyrt att ansluta alla sensorer som behövs på tradionellt vis med PLC och modem. Tack och lov så finns nu den nya LPWAN (LowPowerWideAreaNetwork) radio teknologierna till hjälp. Det nya med detta är IO-nodens låga strömförbrukningen och räckvidden. Nu kan du mata en …

Flödes- / nivåmätning i avloppsledningar, baserat på ADU-500-C RTU

Hjojohan DataLogger, RTU, SigFox

Vi levererar olika lösningar för mätningar av Nivå-/Flödesmätare med ultraljuds sensorer – passar utmärkt för flödesrännor och skibord samt utför 2 eller 3 punkt mätningar i nedstigningsbrunnar. ADU 500 är med rätt sensor väl lämpad som en nivå- och flödesmätare för vätskor. ADU 500 mäter och totalsummerar flöde i alla på markanden förekommande rännor och mätöverfall. Ring oss på 0500-6000 …

Trådlös övervakning av grundvattennivåer

Hjojohan DataLogger, Produkter

Mätning av grundvattennivåer Eyeo’s mätstationer installeras vid mätpunkten antingen ovanför marken eller nere i brunnen. För nivåmätningen används dränkbara tryckgivare som automatiskt kompenserar för variationer i barometertrycket. Flera givare kan användas till varje mätstation. Hela utrustningen strömförsörjs från vanliga lithiumbatterier med livslängd på flera år eller via nätadapter om det finns att tillgå. Internet eller egen mätserver Mätdata överförs till …

Mät miljöparametrar i fält med våra olika trådlösa och batteridrivna data loggrar

Hjojohan DataLogger, RTU, SigFox

Vi har produkterna som krävs för att mäta miljöparametrar i fält. Med den automatiska datainsamlingen kan du från skrivbordet och din mobil följa vad som sker i naturen. Våra loggar presenterar insamlad data på ett mycket tydligt sätt både i kurv och tabellform samt ger dig larm vid avvikelser via SMS och mail. Du slipper åka ut på platsen för …

AERINOS® BSC-50D

Hjojohan DataLogger, Produkter, RTU, SigFox

Introduction AERINOS® BSC-50D is an ultra low power wireless RTU with data logging and alarming capabilities via SMS. The battery powered RTU incorporates a GSM/GPRS modem, a USB serial port, 4 digital inputs, an internal temperature sensor and 1 digital counter. A Lithium Thionyl battery provides autonomous operation for up to 15 years. The Infinite advantage BSC-50D utilizes a dual …

BSC-50E

Hjojohan DataLogger, RTU

Introduktion BSC-50E är en ultra-low-power trådlös RTU med dataloggning och alarmerande funktioner. Enheten innehåller ett GSM / GPRS-modem, en seriell RS-232-port, 4 digitala ingångar, 2 analoga ingångar och 3 exciteringsutgångar för drivning av externa omvandlare. En ultra low power mikrokontroller används för larmtillstånddetektering, delsystem aktivering och övergripande systemkontroll. Enheten innehåller en Lithium Thionyl-batteriladdningssystem som håller enheten i drift upp till …