Sensorer, sensorer och fler sensorer, – vad vill du mäta, logga och larma ?

Hjojohan Okategoriserade

Den smarta staden vill ta in mer data för att kunna betjäna sina medborgarna på ett bättre sätt. Vi erbjuder färdiga paket med RTU:er och dataloggers som kommunicerar via GPRS/LoRa/SigFox och rätt givare för din applikation. Just nu är det många som är intresserade av mätning och loggning av vattenflöden och nivåer. Föroreningar och partiklar i luften är intressant att …

Övervaka 12 viktiga vattenkvalitetsparametrar, -faktisk ledningsförmåga, specifik ledningsförmåga, upplöst syre, pH, ORP, temperatur, vattennivå / djup / tryck (absolut)

Hjojohan Okategoriserade

Realtids övervakning och loggning av viktiga vattenkvalitetsparametrar med Aqua TROLL Instruments och ADU500 RTU med SDI-12 eller modbussanslutning. När du behöver en exakt, pålitlig vattenkvalitets sensor för grund eller ytvatten rekommenderar vi någon av de 3 sensorerna från Aqua TROLL Instruments. Dessa instrument är enkla installera, underhålla och kalibrera och därmed så får man en låg ägandekostnad Viktiga specifikationer Utbredningsalternativ: …

Fjärrövervaka miljöparametrar med våra batteridrivna dataloggers, kommunikation via Lora, GPRS eller Sigfox

Hjojohan Okategoriserade

Miljöövervakning beskriver de processer och aktiviteter som måste vidtas för att karakterisera och övervaka miljökvaliteten. En väsentlig del av dessa aktiviteter är fjärrövervakning och fjärranalys av luft, vatten och markkvalitet. Luftkvalitetsmätningar inkluderar koncentration av föroreningar som ozon, finpartiklar (PM), kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, totalt reducerade svavelföreningar etc. I de flesta länder ställs luftkvalitetsstandarder på koncentrationsgränserna för dessa föroreningar. Övervakning av väder …

RTU-LPWAN ( Low Power Wide Area Network ) trådlösa sensorenheter.

Hjojohan DataLogger, LoraWAN, News, Nyheter, RTU, SigFox

Smart City, behöver fler sensorer. RTU-LPWAN ( Low Power Wide Area Network ) är lösningen Det blir dyrt att ansluta alla sensorer som behövs på tradionellt vis med PLC och modem. Tack och lov så finns nu den nya LPWAN (LowPowerWideAreaNetwork) radio teknologierna till hjälp. Det nya med detta är IO-nodens låga strömförbrukningen och räckvidden. Nu kan du mata en …

Information om Lora nätverket

Hjojohan Okategoriserade

LoRa är ett fabrikatsoberoende gränssnitt för kommunikation mellan utrustning för att möjliggöra Internet-of-Things (IoT) och smarta städer.Trådlösa nätverk med låg effekt öppnar upp helt nya möjligheter för IoT, men vedertagna tekniker som Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi och mobiluppkoppling saknar en acceptabel kombination av mångsidighet och energisnålhet. För att hantera detta erbjuds nya smalbandsradio-lösningar, varav en är LoRa, eller LoRaWAN.LoRaWAN har redan …

SIGFOX moduler med ADC/DI/DO/RK/MODBUS/TEMP IO-gränssnitt.

Hjojohan Okategoriserade

SIGFOX I/O moduler används där man önskar inhämta mätdata eller tillstånd från givare eller styra ut signaler till exempelvis ställdon, ventiler eller motorer. Våra I/O-moduler har inbyggt SigFOx modem så de är en ‘allt-i-ett’ lösning. Fältplacerad batteridriven IO nod när den är som bäst och mest prisvärd. Ring oss på 0500 6000 22 så berättar vi mer. Redo att använda …

GPRS-Sigfox-LoraWAN-Wireless M-buss produkter

Hjojohan Okategoriserade

SMÅ BATTERIDRIVNA IO-MODULER MED SIGFOX, LORAWAN, ELLER WIRELESS MODBUSS KOMMUNIKATION. BATTERIET HÅLLER I MÅNGA ÅR. Behöver du larma, styra eller mäta/logga t.ex. temperatur, luftfuktighet, tryck, koldioxid, spänning, ström, el och energi, acceleration, stöt, vibrationer, ljus eller andra parametrar över tid? Vi erbjuder produkter och service av hög kvalitet, mätresultatet får ni som grafisk presentation via vår molntjänst på internet eller …

Smartare avfallshantering med vår RTU

Hjojohan Okategoriserade

Smartare avfallshantering finns inte. Använd vår RTU/logger för att trådlöst signalera när det är dags att tömma skräp containers. Fyllnadssensorn övervakar och meddelar automatiskt när det är dags för åtgärd. Kör inte runt och töm halvfulla containers på fasta rutter. När tömning behövs ger vår ruttoptimeringsmodul baserad på Google map förslag på optimal färdväg vilket resulterar i mindre bränsleåtgång, fordonsslitage …

Flödes- / nivåmätning i avloppsledningar, baserat på ADU-500-C RTU

Hjojohan DataLogger, RTU, SigFox

Vi levererar olika lösningar för mätningar av Nivå-/Flödesmätare med ultraljuds sensorer – passar utmärkt för flödesrännor och skibord samt utför 2 eller 3 punkt mätningar i nedstigningsbrunnar. ADU 500 är med rätt sensor väl lämpad som en nivå- och flödesmätare för vätskor. ADU 500 mäter och totalsummerar flöde i alla på markanden förekommande rännor och mätöverfall. Ring oss på 0500-6000 …

Övervakning av nivåer i dammar, reservoarer och vattentorn

Hjojohan RTU, SigFox

Använd vårt övervakningssystem för kontinuerlig övervakning av nivåer i dammar, reservoarer och vattentorn. Vi har flera produkter som passar bra för dettaändamål Ring oss poå 0500 6000 22 så berättar vi mer och kan skicka dig en broschyr och offert. SMS-larm Mätstationerna har SMS-funktioner och vid kritiska nivåer överförs larm direkt till en eller flera mobiltelefoner. SMS-mätvärden När du vill …