Flödes- / nivåmätning i avloppsledningar, baserat på ADU-500-C RTU

Hjojohan DataLogger, RTU, SigFox

Vi levererar olika lösningar för mätningar av Nivå-/Flödesmätare med ultraljuds sensorer – passar utmärkt för flödesrännor och skibord samt utför 2 eller 3 punkt mätningar i nedstigningsbrunnar. ADU 500 är med rätt sensor väl lämpad som en nivå- och flödesmätare för vätskor. ADU 500 mäter och totalsummerar flöde i alla på markanden förekommande rännor och mätöverfall. Ring oss på 0500-6000 …