SMARTARE STÄDER MED IOT

En smart stad är en kommun som använder informations- och kommunikationsteknik för att öka operativ effektivitet, dela information med allmänheten och förbättra både kvaliteten på de offentliga tjänsterna och medborgarnas välfärd. Den exakta definitionen varierar beroende på vem du pratar med men den övergripande uppgiften för en smart stad är att optimera stadens funktioner och driva ekonomisk tillväxt samtidigt som livskvaliteten för medborgarna förbättras med hjälp av smart teknik och dataanalys.

Det smarta stadskonceptet integrerar informations- och kommunikationsteknik och olika fysiska IO-enheter/sensorer anslutna till nätverket (Internet för saker eller IoT) för att optimera effektiviteten i stadens operationer och tjänster och ansluta till medborgarna. Smart city-teknik gör det möjligt för stadens tjänstemän att interagera direkt med både samhälls- och stadsinfrastruktur och övervaka vad som händer i staden och hur staden förändras. Smarta sensorer, anslutna till batteridrivna sensor noder kommer ge nya data till staden. Den smarta stadens IOT sensorer kostar en bråkdel jämfört med traditionell PLC teknik med GPRS teknik, det är detta som gör det intressant.

Framväxande trender som automatisering, maskininlärning och internet av saker (IoT) driver smart anpassning. Teoretiskt sett kan alla delar av stadsförvaltningen införlivas i en smart stad. Ett klassiskt exempel är den smarta parkerings-appen som används för att hjälpa förare att hitta lediga parkeringsplatser, utan långvarig cirkulering i trånga stadsblock. Bl.a har http://www.gpslogik.se demonstrerat ett system för att detektera tillgång för att upptäcka lediga lastbryggor för lossning och kalla in lastbilarna till stadens centrum när det finns plats och på sådant sätt spara miljön.

Energibesparing och effektivitet är viktiga fokusområden i smarta städer, smarta sensorer som styr gatubelysningen när det inte finns bilar eller fotgängare på vägarna. Smart nätverksteknik och sensorer kan användas för att förbättra drift, underhåll och planering.

Smarta stadsinitiativ syftar också till att övervaka och hantera miljöhänsyn som klimatförändringar och luftföroreningar. Sophantering kan också förbättras med smart teknik, det vill säga med hjälp av internetanslutna papperskorgar, avfallscontainrar och IoT-aktiverade system för optimering av den fordonsflotta som sköter avfallsinsamling och bortforsling, eller genom att använda sensorer för att mäta vattenparametrar och garantera kvaliteten på dricksvattnet och samt mäta flöde, nivå och bräddning av avloppsvatten. Sensorer kan också användas för att upptäcka läckor i vattenledningar och andra rörsystem, vilket minskar kostnaderna. Automatisk avläsning av energi och vattenmätare och kontroll av brunnsskydd är bara några av de andra stadskomponenterna som enkelt övervakas av smarta sensorer.

Smart stadsteknik används alltmer för att förbättra allmän säkerhet, från att övervaka områden med hög brottslighet för att förbättra beredskapen med sensorer.

Det finns smart IOT teknik för kommunens alla förvaltningar och bolag som t.ex. Fastigheter, Gatukontoret, Renhållning, Fjärrvärme, Energi, VA, Omsorg och skola. Ring oss för mer information!Alla tjänar på att använda den moderna IOT tekniken. Med trådlösa internetanslutna och ibland batteridrivna mät/larmmoduler, kan du rationalisera bort kostnader för kabelstegar, el-installation apparatskåp, PLC:er, IO- moduler, serviceledningar, modem och kommunikation.
Lora-modbus-opc

Övervakning av VA system

Vårt produktprogram för vätskeanalys omfattar instrument för mätning av ett brett urval av mätparametrar som t.ex. pH, syre, konduktivitet, temp, tryck, klor turbiditet och slamhalt.  Våra prisvärda sensorpaket förenklar fjärrövervakning av vattenkvalitet och provtagning.

♦ Tryck/nivå i OBS-rör, dammar, vattendrag e.t.c
♦ Temperatur
♦ pH/Redox
♦ Syre
♦ Klor
♦ Slamhalt & turbiditet
♦ Ammonium(NH4+) och Nitrat(NO3-)
♦ Konduktivitet

-Välkommen med din förfrågan

IoT rat bait dispenser

When food, water, and shelter are available, rat populations can increase quickly and cause expensive damage. Rats can be incredibly detrimental to farms and city environment. They are carriers of roughly 45 diseases and are capable of contaminating farm feed and water supplies helping to spread disease from contaminated to uncontaminated areas and from animal to animal. Checking baitstations is time consuming and expensive, but with iot enabled bait stations the status is viewable every day via an online portal or via an app for Apple and Android, so you always know which bait station that are low on poison and when it’s time to make a visit.

-Välkommen med din förfrågan

Övervakning av VA system

Genom att använda lpwan (IoT) sensorer och  kommunikation via LoRa/SigFox kan du i realtid mäta vattenflöde, föroreningar i vattnet och mycket, mycket mer. Genom denna övervakning kan du driva en hållbar vattenförvaltning och tillämpa rätt åtgärd, vid rätt tidpunkt och plats. IoT sensorer är billiga att installera jämfört med tradionellt PLC teknik och kommunikation via modem med SIMkort.  

Mätstationer – för mätning och loggning av

 • Flöde
 • Tryck
 • Nivå
 • Temp
 • Läckage

Bräddstationer och mätbrunnar – för detektering, mätning, larm och loggning. 

Vattendrag och sjöar – för larm- och nivåövervakning samt loggning. 

Vattentorn och tryckstegringsstationer – för larm- och tryckövervakning samt loggning.

-Välkommen med din förfrågan

Parkeringsplatser

Genom att placera sensorer på parkeringsplatsen kan du mäta antalet lediga respektive upptagna parkeringsplatser. På detta sätt kan du enkelt hålla koll på vilka parkeringsplatser som är tillgängliga för uthyrning, alternativt presentera som lediga för bilförare som söker parkering. 

Genom att lägga ned slingor i marken så kan man via induktion känna av om bilar passerar in och ut på parkeringsytor, garage och pendlarparkeringar och visa antalet lediga platser på webben och på informationstavlor och i appar.

-Välkommen med din förfrågan

Avfallshantering

Genom att placera sensorer i uppsamlingskärl för avfall kan avfallsinsamlingen effektiviseras. I och med att nivåerna av avfall i respektive container mäts kontinuerligt kan upphämtningsrutinerna effektiviseras och logistiken förbättras. Fultömningar minskas och arbetsmiljön förbättras. Vi erbjuder avancerad ruttoptimering för att minska på fordonslitage, bränsleåtgång och belastning på miljön

-Välkommen med din förfrågan

Gatubelysning

Väg- och gatubelysningen i våra städer och kommuner är viktig för att underlätta livet och upprätthålla trygghet och säkerhet för invånare och trafikanter. Men det är samtidigt en av de större enskilda energiförbrukarna i samhällets infrastruktur.

Vi gör det möjligt att spara stora mängder energi genom att styra belysningen lite smartare och anpassa den efter det verkliga behovet. Det spar pengar och minskar miljöbelastningen.

Samtidigt får man tillgång till en tillförlitlig driftövervakning så att man har full kontroll över att allt fungerar som det ska.

Våra styrmoduler övervakar LED och HID lampor via DALI protokollet men också via styrsignal 0-10VDC om man hellre vill det.

Miljöövervakning-luftkvalitet

Luftkvalitetsstation NO2, NO, CO
Vår lågkostnadskvalitetsstation med NO2 och / eller NO och / eller CO mätningar.

Nanopartikelmonitor
Partikelnätpartikelinstrument mäter den lungdeponerade nanopartikelytan, den mest hälsorelaterade fysikaliska partikelmåttet.

Fristående batteridrivna sensorenheter med trådlös överföring av mätdata ger utmärkt valuta för pengarna.  Batterier håller mer än 5 år inna man behöver ladda dem. 

LoRaWAN-kompatibel sensornhet

Skadedjur

Kanske känns internet of things fortfarande abstrakt för många men inte för råttorna – för dem är tekniken plågsamt verklig sedan några år tillbaka. I Sverige har i dag ca 27 000 digitala råttfällor utplacerade de är ett intelligent system som upptäcker gnagare tidigt. Genom att ständigt övervaka och omedelbart larma, förebygger systemet kostsamma angrepp på ett miljövänligt sätt.

Små enskilla fällor till större enheter för att hålla rent i avloppsnätet

Ring oss så berättar vi mer.

Miljöövervakning-luftkvalitet i skolor och andra offentliga byggnader

Luftkvalitet inomhus: kontor, skolor och offentliga utrymmen …
Inomhusluft är 2-5 gånger mer förorenad än utomhusluft. Eyeo’s LoRa/SiGfox IOT box hjälper dig att mäta, övervaka och kontrollera kvaliteten på din inomhusluft. Den mäter även temperatur och luftfuktighet eftersom det också bidrar till din komfort och produktivitet. En mätare för Dig som vill öka kunskaperna om innemiljön och upptäcka källorna till dålig luft. eftersom den är batteridriven så krävs ingen installation och den blir ju enkel att flytta runt till olika lokaler. Batteritiden är ca 5 år och räckvidden till närmaste LoRa/SigFox antenn är ca 10 km.

Oavsett om det är i skolan, på kontoret eller på offentliga platser, utsätts vi för luftförhållanden, skaffa koll på läget:

– Vi spenderar 80{edbfe352f301579bb332dff86ced542172b0c80ed0c941f0c02cdd1fe307a783} av tiden i slutna utrymmen där luftkvaliteten är 2 till 5 gånger sämre än ute
– En koncentration av CO2> 1000 PPM förändrar de intellektuella krafterna
– Över 10{edbfe352f301579bb332dff86ced542172b0c80ed0c941f0c02cdd1fe307a783} rum är över “guiden värden”
– Dålig IAQ orsakar sjukdom och ökad frånvaro

Smart bevattning

Vi på Eyeo har 30 års erfarenhet av industriell IT, robotik och automation. Vi har tidigare arbetat på företag som Landis & Gyr, Beijer Electronics, Siemens, Rockwell, Volvo IT, Cactus m.fl. Vi har ett stort nätverk av underkonsulter som vi tar hjälp av vid behov, för att kunna lösa kundspecifika problem och integrationer mot befintliga system.

Våra lösningar baseras på en mix av de kunskaper som vi erhållit under åren som består av programmering, automation, driftövervakningssystem, databaser, kommunikation, elkonstruktion och felsökning, elektronik, diverse webbteknologier

Vi löser ditt problem tillsammans med dig.

EyeO är ett systerföretag till
www.gpslogik.se
www.googlemapcontrol.com
www.setpos.se

Radiokontrollerade ventiler för vatten

En radiokontrollerad ventil som med fördel kan användas för att styra on/off på kallt och varmt vatten men även för smarta bevattningsapplikationer inom parkavdelningen, växthus, jordbruk, golfbanor och liknande anläggningar.  Ventilerna finns i många dimensioner för passa mot ditt flödesbehov

 • Trådlös batteridriven ventil
 • Ultra låg strömförbrukning förbrukning 
 • Säker drift med upp-ned-kryptering (AES128 + VPN)
 • 10 + år batteri autonomi
 • Licensfri radioband på 868MHz 
 • IoT redo (kompatibel med alla plattformar för IoT)
 • Digital ingång för  larm eller pulsräkning
 • Daglig 'heartbeat'
 • Extrem radioräckvidd: 10 + km i fri sikt - 5 km + i stadsområdet - 22+ våningar inuti byggnader

Nivågivare med ultraljud Den här nya sensorn är en kostnadseffektiv lösning för applikationer där precisionsintervall, låg effekt, självrengöring och väderbeständighet krävs. Denna sensormodell har 1 mm upplösning, målstorlek och driftsspänningskompensation för förbättrad noggrannhet, överlägsen avvisning av yttre ljudkällor, intervallhastighetstemperaturkompensation och eventuell extern ljudkompensation för höghastighetstemperatur. Sensorerna finns i 5 meter eller 10 meter modeller. Fabrikskalibrering är standard.

Användningsområden:

 • Vattennivå
 • Avloppsvattenhantering
 • Snödjup
 • Tanknivå
 • Parkeringsgarage
 • Fettavskiljare
 • Andra tankar och silos

<p><strong>Generella internet anslutna IO-moduler</strong></p>

Våra batteridrivna IOT – IO-moduler är mycket robusta och vädersäkra med ip67 kapsling. Enheterna är små och drivs med inbyggt batteri eller nätdrift beroende på tillgänglighet på strömmatning. De passar för de flesta fältplacerade mät, larm och styrbehov. Enkelt montage med skruv eller fästes på standard DIN-skena då enheterna både kommunicerar och har inbyggd logik. Enkelt att bygga sin egen applikation, använd de sensorerna du använder tillsammans med PLC/RTU/DUC

Hur många sensorer får du plats med i en 10 km radie ? Gatewayen klarar 50.000 sensorer.

AI 0-10VDC, 4-20mA, 0-20mA
DI -5-24VDC
Puls 1.2 Khz
Modbus IO
M.fl..

Kommunikation:
SigFox
Lora
GPRS
Wireless Mbuss

Ring oss på 0500 6000 22 så berättar vi mer om våra moduler, föreslår lämplig modell beroende på din applikation och skickar priser och broschyrer.

</p>

Övervakning av LTA/LPS avloppspumpar

I en kommun finns det 100-tals LTA/LPS trycksavlopppumpstioner som saknar övervakning. Med vår smarta IoT sensor blir det både enkelt och prisvärt att få larm och driftinformation från dessa.

LPS är förkortningen på "Low Pressure Sewer", översatt till svenska blir det, Lätt Trycksatt Avlopp (LTA). Vissa fastigheter i kommunen har ett LPS- tryckavloppssystem för att pumpa ut avloppsvattnet till kommunens ledningsnät. Pumpen med tillhörande pumptank installeras på fastigheten, men det är kommunen som har driftansvaret för själva pumpen.