VA-ingenjörerna har drivrutinen klar, ADU500 kan integreras med VA-operatör

Hjojohan Okategoriserade

ADU500 är en prisvärd, pålitlig, batteridriven och robust IO enhet med inbyggd kommunikation som kan plocka in mät/larmsignaler från fältet under lång tid. Detta är funktionalitet som är efterfrågad inom bl.a. VA-branschen. Loggern är ett utmärkt verktyg för att enkelt övervaka och samla in data från valfri givare som vippor, nivå, flöde, regnmätare … till en lägre kostnad och med …

Sensorer, sensorer och fler sensorer, – vad vill du mäta, logga och larma ?

Hjojohan Okategoriserade

Den smarta staden vill ta in mer data för att kunna betjäna sina medborgarna på ett bättre sätt. Vi erbjuder färdiga paket med RTU:er och dataloggers som kommunicerar via GPRS/LoRa/SigFox och rätt givare för din applikation. Just nu är det många som är intresserade av mätning och loggning av vattenflöden och nivåer. Föroreningar och partiklar i luften är intressant att …

Övervaka 12 viktiga vattenkvalitetsparametrar, -faktisk ledningsförmåga, specifik ledningsförmåga, upplöst syre, pH, ORP, temperatur, vattennivå / djup / tryck (absolut)

Hjojohan Okategoriserade

Realtids övervakning och loggning av viktiga vattenkvalitetsparametrar med Aqua TROLL Instruments och ADU500 RTU med SDI-12 eller modbussanslutning. När du behöver en exakt, pålitlig vattenkvalitets sensor för grund eller ytvatten rekommenderar vi någon av de 3 sensorerna från Aqua TROLL Instruments. Dessa instrument är enkla installera, underhålla och kalibrera och därmed så får man en låg ägandekostnad Viktiga specifikationer Utbredningsalternativ: …

Fjärrövervaka miljöparametrar med våra batteridrivna dataloggers, kommunikation via Lora, GPRS eller Sigfox

Hjojohan Okategoriserade

Miljöövervakning beskriver de processer och aktiviteter som måste vidtas för att karakterisera och övervaka miljökvaliteten. En väsentlig del av dessa aktiviteter är fjärrövervakning och fjärranalys av luft, vatten och markkvalitet. Luftkvalitetsmätningar inkluderar koncentration av föroreningar som ozon, finpartiklar (PM), kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, totalt reducerade svavelföreningar etc. I de flesta länder ställs luftkvalitetsstandarder på koncentrationsgränserna för dessa föroreningar. Övervakning av väder …

SIGFOX moduler med ADC/DI/DO/RK/MODBUS/TEMP IO-gränssnitt.

Hjojohan Okategoriserade

SIGFOX I/O moduler används där man önskar inhämta mätdata eller tillstånd från givare eller styra ut signaler till exempelvis ställdon, ventiler eller motorer. Våra I/O-moduler har inbyggt SigFOx modem så de är en ‘allt-i-ett’ lösning. Fältplacerad batteridriven IO nod när den är som bäst och mest prisvärd. Ring oss på 0500 6000 22 så berättar vi mer. Redo att använda …

Vilka är EyeO

Hjojohan Okategoriserade

EyeO mätteknik är ett teknikbolag där huvuddelen av verksamheten rör försäljning, anpassning, utveckling och marknadsföring av telematik och telemetri produkter med datakommunikation baserade på GSM och SigFox/Lora trådlös nätverkstekniknologi. Till grund för bolagets affärsidé ligger tillväxten inom området M2M där vi antar rollen både som systemintegratör och teknisk partner för våra kunder. Vi har kompetens inom GSM/GPRS, SigFox, LoRa, processorteknik, …

AERINOS® BSC-50D

Hjojohan DataLogger, Produkter, RTU, SigFox

Introduction AERINOS® BSC-50D is an ultra low power wireless RTU with data logging and alarming capabilities via SMS. The battery powered RTU incorporates a GSM/GPRS modem, a USB serial port, 4 digital inputs, an internal temperature sensor and 1 digital counter. A Lithium Thionyl battery provides autonomous operation for up to 15 years. The Infinite advantage BSC-50D utilizes a dual …

ADU500, löser knepiga larm/loggnings behov i VA-branschen

Hjojohan Okategoriserade Leave a Comment

ADU500, är ett utmärkt verktyg för att enkelt övervaka och samla in data från valfri givare som vippor, regnmätare och flödesmätare e.t.c. Genom att koppla en eller flera ADU500 loggerenheter till ditt befintliga driftdatorsystem skapar du en kostnadseffektiv lösning för att få kontroll och överblick även över mindre anläggningar – sådana som ofta är geografiskt utspridda över stora områden. Ingen …