FÄLTINSTALLATION AV GRUNDVATTEN GIVARE

Hjojohan Okategoriserade

Vi installerar en större mängd grundvattennivåmätare som automatiskt och på ett fördefinierat intervall skickar in nivådata till LBVA i Halmstad. LBVA har satt upp ett eget privat LoRaWAN kommunikationsnätverk och en egen LoRaWAN-server som körs i windowsmiljö innanför Halmstads kommuns brandmur. Ett flertal andra sensortyper kommer också skicka data till LBVA’s driftövervakningssystem för VA drift. Det redan låga grundvattnet i …

LORAWAN + PLC + LOKALT NÄTVERK= SANT !

Hjojohan Okategoriserade

LoRaWAN är ett ny kommunikationsteknik som använder batteridrivna sensorer, med upp till 5 års drift på ett enda AA batteri, systemet har lång kommunikationsräckvidd utan kostnader för kommunikation och som enkel kan integreras med PLC system via standardprotokoll . LoRaWAN är prisvärt alternativ till traditionella installationer. Vi hjälper dig med den hårdvara och de programvaror som behövs för att du …